Időállapot: közlönyállapot (1996.VI.7.)

46/1996. (VI. 7.) OGY határozat

ENSZ békefenntartó erők (UNTAES) magyarországi átvonulásáról és átmeneti állomásozásáról * 

Az Országgyűlés

1. a Magyar Köztársaságnak az Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, valamint az Alkotmány 40/C. §-ának (1) bekezdésére tekintettel előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1037. (1996) számú határozata alapján a Horvát Köztársaságban - Kelet-Szlavóniában, Baranyában és Nyugat-Szerémségben - felállított békefenntartó erői (UNTAES) Magyarország területén átvonulhassanak és átmenetileg állomásozhassanak;

2. felhatalmazza a Kormányt, hogy a békefenntartó erők 1. pontban említett egységeit magyarországi átvonulásuk során a megbízatásuk teljesítéséhez szükséges - a nemzetközi jog által szokásosan nyújtott - mentességekben részesítse.


  Vissza az oldal tetejére