Időállapot: közlönyállapot (1996.VI.21.)

56/1996. (VI. 21.) OGY határozat

az 1996. év hátralévő részében a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról * 

I.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a két- és többoldalú megállapodások alapján

1. a 60. műszaki dandár és a román műszaki csapatok kijelölt alegységeinek közös kiképzése keretében egy román alegység, legfeljebb 25 fő, egyéni fegyverzet nélkül érkezzen Magyarországra a III. negyedévben, illetve egy magyar alegység, legfeljebb 25 fő, egyéni fegyverzet nélkül látogasson a Román Köztársaságba a IV. negyedévben;

2. a 25. önálló gépesített lövészdandár századgyakorlatára a lengyel 14. páncélos dandár egy szakasza, legfeljebb 15 fő, egyéni fegyverzettel és felszereléssel érkezzen Magyarországra a III. negyedévben;

3. a magyar és a Holland Királyi Légierő közös felkészítése és kiképzése érdekében a kecskeméti 59. harcászati repülőezred repülőalegysége a III. negyedévben Hollandiába látogasson. A látogatáson részt vesz 15 fő egyéni fegyverzet nélkül, továbbá 4 db MIG-29 vadász- és 1 db AN-26 szállító repülőgép lőszer és rakéták nélkül;

4. az 59. harcászati repülőezred és a Bundeswehr légierő 73. harcászati repülőezred kijelölt repülőalegységeinek közös felkészítése és kiképzése érdekében egy magyar repülőalegység a III-IV. negyedévben a Német Szövetségi Köztársaságba látogasson. A látogatáson részt vesz 15 fő egyéni fegyverzet nélkül, továbbá 4 db MIG-29 vadász- és 1 db AN-26 szállító repülőgép lőszer és rakéták nélkül;

5. az osztrák Szövetségi Hadsereg által szervezett, magyar részről a BM Polgári Védelem által koordinált „EXERCISE-96” nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat ausztriai mozzanatain, demonstrációs jelleggel az MH HAVÁRIA laboratóriuma, a III. negyedévben, 3 fővel, egyéni fegyverzet nélkül, a HAVÁRIA laboratóriumi gépkocsival részt vegyen;

6. az USA 69. légvédelmi tüzérdandár és a 11. DUNA légvédelmi rakétadandár közötti partnerkapcsolat keretében egy amerikai légvédelmi rakétaalegység a DUNA légvédelmi rakétadandárhoz látogasson a IV. negyedévben, legfeljebb 10 fő, egyéni fegyverzettel, valamint 2 db AVENGER harcjármű 2-2 db rakétával és 1 db kiszolgáló harcjárművel. Egy AVENGER harcjármű éles rakétaindítást hajtson végre repülőgépmodellre, magyar kezelőállománnyal;

7. a román és magyar harckocsi alegységek közös kiképzése és közös gyakorlatának végrehajtása érdekében a Román Köztársaságban, a III. negyedévben, a 62. gépesített lövészdandártól egy alegység, legfeljebb 60 fő, egyéni fegyverzettel és felszereléssel részt vegyen;

8. a 34. felderítő zászlóalj kijelölt alegysége, legfeljebb 20 fő egyéni fegyverzettel és felszereléssel, a IV. negyedévben részt vegyen a francia 1. ejtőernyős ezreddel közös felkészítésen és kiképzésen a Francia Köztársaságban;

9. a francia 1. ejtőernyős ezred kijelölt alegysége, legfeljebb 20 fő, egyéni fegyverzettel és felszereléssel, a 34. felderítő zászlóaljjal közös felkészítése és kiképzése érdekében, a IV. negyedévben Szolnokra érkezzen;

10. a lengyel 14. páncélos dandár gyakorlatán a IV. negyedévben a 25. önálló gépesített dandár egy harckocsi szakasza, legfeljebb 15 fő, egyéni fegyverzettel és felszereléssel részt vegyen;

11. a 88. gyorsreagálású zászlóalj alegység szintű tábori foglalkozására az olasz szárazföldi haderő egy szakasza, legfeljebb 30 fő, egyéni fegyverzettel és felszereléssel Magyarországra érkezzen a IV. negyedévben;

12. a közös kiképzés és felkészítés céljából a IV. negyedévben egy lengyel gépesített lövészszakasz, legfeljebb 25 fő, egyéni fegyverzettel és felszereléssel a 62. gépesített lövészdandárhoz érkezzen;

13. a légvédelmi rakétacsapatok éleslövészetet hajtsanak végre a Lengyel Köztársaságban:

a) a 11. Duna légvédelmi rakétadandár 3. és 5. légvédelmi rakétaosztálya, legfeljebb 50 fő, technikai eszközök és egyéni fegyverzet nélkül, a III. negyedévben,

b) a 15. Kalocsa légvédelmi rakétaezred három ütege, legfeljebb 60 fő, technikai eszközök és egyéni fegyverzet nélkül, a III. negyedévben.

A légvédelmi rakéta éleslövészetet végrehajtó személyi állomány ki- és visszaszállítása 2 db AN-26 szállító repülőgéppel (vagy vonaton) történjen.

II.

A két- és többoldalú megállapodásokban szereplő feladatok költségfedezetét a Magyar Honvédség 1996. évi gyakorlataira és rendezvényeire tervezett költségvetési előirányzatok tartalmazzák.


  Vissza az oldal tetejére