Időállapot: közlönyállapot (1996.X.2.)

79/1996. (X. 2.) OGY határozat

a terrorizmus visszaszorításáról szóló európai egyezmény megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti a terrorizmus visszaszorításáról szóló európai egyezményt;

2. elhatározza, hogy a Magyar Köztársaság az egyezményhez a megerősítés alkalmával az alábbi szövegű fenntartást teszi:

„A Magyar Köztársaság fenntartja magának a jogot arra, hogy az egyezmény 13. Cikke alapján, az e Cikkben meghatározott kötelezettségvállalást nem érintve, megtagadja az 1. Cikkben felsorolt bármelyik bűncselekménnyel összefüggésben előterjesztett kiadatási kérelem teljesítését, ha e bűncselekményt politikai bűncselekménynek tekinti. A Magyar Köztársaság e fenntartását úgy fogja értelmezni, hogy a szándékos emberölés, illetve a szándékos emberölést is magában foglaló bűncselekmény nem tekinthető politikai bűncselekménynek.”;

3. felkéri a köztársasági elnököt a megerősítő okirat kiadására;

4. felhívja a Kormányt, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 16. §-ának (1) bekezdése alapján az egyezmény mielőbbi törvénybe iktatása érdekében annak hatálybalépését követően haladéktalanul terjessze az Országgyűlés elé az egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot.


  Vissza az oldal tetejére