Időállapot: közlönyállapot (1996.X.9.)

83/1996. (X. 9.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya között, személyeknek az államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1996. április 21-én aláírt Egyezmény megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya között, személyeknek az államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1996. április 21-én aláírt Egyezményt;

2. felkéri a köztársasági elnököt a megerősítő okirat kiadására;

3. felkéri a külügyminisztert, hogy az Egyezmény megerősítéséről diplomáciai úton értesítse a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormányát;

4. felhívja a Kormányt, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 16. §-ának (1) bekezdése alapján, az Egyezmény mielőbbi törvénybe iktatása érdekében, annak hatálybalépését követően haladéktalanul terjessze az Országgyűlés elé az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot.


  Vissza az oldal tetejére