Időállapot: közlönyállapot (1996.X.30.)

86/1996. (X. 30.) OGY határozat

az ÁPV Rt.-nek az önkormányzatokat megillető belterületi földértékekkel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése tárgyában adott megbízási szerződések és megbízási díjak körülményeinek tisztázására vizsgáló bizottság felállításáról * 

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34. §-ának (1) bekezdése, valamint a 36. §-ának (2) bekezdése alapján az ÁPV Rt.-nek az önkormányzatokat megillető belterületi földértékekkel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése tárgyában az ÁPV Rt. által adott megbízási szerződések és megbízási díjak körülményeinek tisztázására és az eljárások jogszerűségének és szabályszerűségének vizsgálatára vizsgáló bizottságot hoz létre.

2. A vizsgáló bizottság 10 tagból áll. A bizottság tagjaira a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:

MSZP 3 fő
SZDSZ 2 fő
MDF 1 fő
FKGP 1 fő
KDNP 1 fő
Fidesz-Magyar Polgári Párt 1 fő
MDNP 1 fő

3. A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a Házbizottság terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek. A bizottság elnöke az érintett Kormány ellenzékéhez tartozó képviselő.

4. A bizottság megbízatása kiterjed minden, az e határozat 1. pontját érintő vizsgálatra, és az ennek alapján szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslattételre.

5. A bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. Működésének költségeit az Országgyűlés - költségvetéséből - fedezi.

6. A bizottság működésének rendjét maga állapítja meg.

7. A bizottság megállapításairól jelentést készít, melyet az Országgyűlés elé terjeszt.

8. A bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig tart.


  Vissza az oldal tetejére