Időállapot: közlönyállapot (1996.X.30.)

88/1996. (X. 30.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék elnökének jelölését szolgáló eseti bizottság felállításáról * 

1. Az Országgyűlés az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 7. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel az Állami Számvevőszék elnökének megválasztásához szükséges jelölés érdekében - a Házszabály 34. §-ának (1) bekezdése, illetve 35. §-a alapján - eseti bizottságot hoz létre.

2. A bizottság neve: Az Állami Számvevőszék elnökét jelölő bizottság.

3. A bizottság feladata: jelölt vagy jelöltek állítása az Állami Számvevőszék elnöki tisztségére az Országgyűlés számára.

4. A bizottság nyolc tagból áll. A bizottság tagjai a következők:

Dr. Nagy Sándor MSZP, egyben a bizottság elnöke
Nyers Rezső MSZP
Soós Károly Attila SZDSZ, egyben a bizottság alelnöke
Dr. K. Csontos Miklós FKGP
Isépy Tamás KDNP
Kósa Lajos Fidesz
Sepsey Tamás MDF
Dr. Szabó Tamás MDNP

5. A kormánykoalíció pártjai és az ellenzéki pártok közti szavazategyenlőség biztosítása érdekében a bizottságban az elnök és az alelnök 2-2 szavazattal rendelkezik. Egy bizottsági tag csak egy jelöltet támogathat. Egyebekben a bizottság működésére a Házszabály eseti bizottságra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

6. Az Állami Számvevőszék elnökjelöltjévé az válik, aki legalább öt támogató szavazatot kap.

7. A bizottság az általa jelölt személyről vagy személyekről tájékoztatja az Országgyűlést, és kezdeményezi az Állami Számvevőszék elnökének megválasztása érdekében szükséges eljárás megindítását.

8. A bizottság megbízatása az Állami Számvevőszék elnökének megválasztásáig tart.


  Vissza az oldal tetejére