Időállapot: közlönyállapot (1996.XI.29.)

106/1996. (XI. 29.) OGY határozat

a Magyar Honvédség 1996. év végi részletes bontású létszámáról * 

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 5. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján, az Országgyűlés a Magyar Honvédség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. 1996. december 31-én a Magyar Honvédség rendszeresített személyi állományának létszáma *  békében legfeljebb:


Szervezeteinél

Rendelkezési állományban
Felsőoktatási tanintézetek 1 -3. éves hallgatói
Összesen
Tiszt: 9 300 2 470 11 770
Tiszthelyettes és zászlós: 8 650 1 630 10 280
Sorállomány: 29 430 29 430
Felsőoktatási tanintézetek 1-3. éves hallgatói: 942 942
Honvédségi közalkalmazottak: 14 450 14 450
Mindösszesen: 61 830 4 100 942 66 872

2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges létszámmódosításokra vonatkozó intézkedéseket tegye meg.

3. Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a Magyar Honvédség 1995. és 1996. év végi részletes bontású létszámáról szóló 99/1995. (X. 13.) OGY határozat hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére