Időállapot: közlönyállapot (1996.XII.17.)

109/1996. (XII. 17.) OGY határozat

a délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről * 

Az Országgyűlés:

1. A Magyar Köztársaságnak az Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, valamint az Alkotmány 40/C. §-ának (1) bekezdésére tekintettel, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a délszláv válság békés rendezésének megerősítését biztosító, az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatával létrehozandó Stabilisation Force (SFOR) erők egységei Magyarország területén átvonulhassanak, átmenetileg állomásozhassanak, ideértve az állomásozás ideje alatt az SFOR szervezetek felkészítését, valamint az SFOR tevékenységhez szükséges vezetési és logisztikai feladatok ellátását, továbbá azt is, hogy ennek keretében repülőgépei az ország légterét és kijelölt repülőtereit igénybe vehessék.

Az átvonulás, illetve az állomásozás legfeljebb 1998. december 31-ig tarthat.

2. Felhatalmazza a Kormányt, hogy az SFOR erők egységeit magyarországi átvonulásuk, valamint átmeneti állomásozásuk során a nemzetközi jog által szokásosan nyújtott mentességekben részesítse, valamint, hogy megállapodjon az egyes SFOR-ban részt vevő államok kormányaival az átvonulás, illetve az átmeneti állomásozás részletes feltételeiről és ezek pénzügyi vonatkozásairól.

A felhatalmazás kiterjed arra is, hogy a Kormány az IFOR erők egységei magyarországi átvonulása, valamint átmeneti állomásozása során kötött megállapodásokat ideiglenesen tovább alkalmazza, illetve felülvizsgálja és szükség szerint módosításukat kezdeményezze.

3. Hozzájárulását adja ahhoz, hogy a délszláv válság békés rendezésének végrehajtását biztosító erők (IFOR) keretében kiküldött korlátozott létszámú (nem több mint 500 fő) magyar önálló műszaki alegység a szükséges technikai eszközökkel, egyéni (önvédelmi) fegyverzettel, felszereléssel ellátva a délszláv békét megerősítő, az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatával létrehozandó, SFOR erők keretében, legfeljebb 1998. szeptember 1-jéig tevékenykedjen.

4. Az átvonulás, illetve állomásozás, valamint a kiküldetés időtartamának esetleges meghosszabbításáról az Országgyűlés külön határoz.

5. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére