Időállapot: közlönyállapot (1996.XII.19.)

111/1996. (XII. 19.) OGY határozat

a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében létrehozandó országgyűlési eseti bizottság felállításáról * 

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34-35. §-a alapján a kábítószer-fogyasztás terjedésének megállítása érdekében eseti bizottságot hoz létre.

2. A bizottság feladatai:

Áttekinti a nemzetközi egyezmények és ajánlások ratifikációs munkáit, a széles körű kábítószer elleni küzdelem jegyében. Összeveti a nemzetközi egyezmények, ajánlások és a nemzeti szabályozás meglévő elemeit. Szükség szerint a bizottság kezdeményezi a nemzetközi egyezmények és ajánlások ratifikációs munkájának gyorsítását.

Jelentést kér a Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottságtól és ajánlásokat fogalmaz meg számára, segíti tevékenységét.

Tájékozódik a kormányzati szakértők, intézményvezetők, civil szervezetek képviselői és külső szakértők bevonásával a prevencióterápia-rehabilitáció és bűnüldözés hazai jogi környezetéről.

Tapasztalatai alapján szükség szerint kezdeményezi a Kormánynál a meglévő jogszabályok módosítását vagy új jogszabályok beterjesztését.

A bizottság helyszíni látogatásokat tesz és meghallgatásokat tart.

3. A bizottság munkájáról jelentést készít, melyet első alkalommal legkésőbb 1997. szeptember 30-ig az Országgyűlés elé terjeszt. Az Országgyűlés a bizottság jelentését megtárgyalja, s e tárgyban hozott határozatában dönt a bizottság tevékenységének további meghosszabbításáról vagy megbízatásának megszüntetéséről.

4. A bizottság 14 tagból áll. A bizottságba 6 tagot az MSZP, 3 tagot az SZDSZ, 1 tagot az FKGP, 1 tagot a KDNP, 1 tagot a FIDESZ-MPP, 1 tagot az MDF, 1 tagot az MDNP képviselőcsoportja delegálhat. A bizottság elnökét, alelnökeit és tagjait az Országgyűlés választja az alábbiak szerint:

Elnök: ............................................. (MSZP)
Alelnökök: ............................................. (SZDSZ)
............................................. (FKGP)
Tagjai: ............................................. (MSZP)
............................................. (MSZP)
............................................. (MSZP)
............................................. (MSZP)
............................................. (MSZP)
............................................. (SZDSZ)
............................................. (SZDSZ)
............................................. (KDNP)
............................................. (FIDESZ-MPP)
............................................. (MDF)
............................................. (MDNP)

5. A bizottság működésének rendjét maga állapítja meg a Házszabály vonatkozó rendelkezései alapján.

6. A bizottság üléseire kormányszakértőket, külső szakértőket, a Bíróság és Ügyészség képviselőjét és az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosát tanácskozási joggal, a napirendnek megfelelően meghívhatja.


  Vissza az oldal tetejére