Időállapot: közlönyállapot (1996.XII.20.)

115/1996. (XII. 20.) OGY határozat

a Magyar Honvédség hosszú, valamint középtávú átalakításának irányairól és létszámáról szóló 88/1995. (VII. 6.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a 88/1995. (VII. 6.) OGY határozatát a következők szerint módosítja:

1. A határozat 5. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) A Magyar Honvédség, valamint a Honvédelmi Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium hivatalai és háttérintézményei, a honvédelmi miniszter közvetlen irányításával vagy felügyeletével működő szervezetek békelétszáma 1998. végére nem lehet több, mint 60 ezer fő. Ennek megfelelően csökkenjen a Magyar Honvédség szervezeteinek száma. A Magyar Honvédség szervezeteinél szolgálatot teljesítők létszámán belül a hivatásos katonák aránya a 33-34%-ot, a közalkalmazottaké a 13%-ot közelítse meg. Ezzel egyidejűleg a legénységi állományon belül növekedjen a szerződéses katonák száma. A honvédség hadilétszáma a békelétszámnak mintegy háromszorosa legyen.”

2. A határozat 5. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) Kerüljön átalakításra a Magyar Honvédség felső szintű vezetése és ezzel összhangban a békevezetés rendszere, csökkenjen a középszintű vezető szervek száma és létszáma. Ennek megfelelően a Magyar Honvédség Parancsnoksága alakuljon Honvéd Vezérkarrá, jöjjön létre a Szárazföldi Vezérkar - alárendeltségében kettő hadosztály-parancsnoksággal -, a Légierő Vezérkar, valamint az anyagi-technikai biztosítás szerveinek vezetésére az MH Logisztikai Főigazgatóság. Az új szervezetek létrehozásával egyidejűleg szűnjön meg a Gépesített Hadtestparancsnokság, a Légvédelmi Hadtestparancsnokság, valamint a Központi Rendeltetésű Szervezetek Parancsnoksága.”

3. Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére