Időállapot: közlönyállapot (1996.XII.26.)

120/1996. (XII. 26.) OGY határozat

az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1997. évi költségvetési keret felosztásáról * 

A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: KTv.) 35. §-ának (6) bekezdése alapján az 1. számú melléklet X. Miniszterelnökség fejezet, 7 cím, 3. alcím, 1., 2. előirányzat-csoport és a XX. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 10 cím, 9. alcím 1., 52., 53. előirányzat-csoportok az egyházak támogatására biztosított 5 135,5 millió forint felosztásáról az Országgyűlés a következők szerint határoz:

I. Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés

Egyházak megnevezése Támogatás
E Ft-ban
Magyar Katolikus Egyház 1 493 438,0
Magyarországi Református Egyház 433 018,0
Magyarországi Evangélikus Egyház 187 778,0
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 82 268,0
Budapesti Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség 8 000,0
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 14 000,0
Magyar Ortodox Egyház 7 500,0
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház 1 250,0
Magyarországi Román Ortodox Egyház 7 348,0
Magyarországi Unitárius Egyház 12 200,0
A Magyarországi Biblia Szól Gyülekezet 600,0
A Tan Kapuja Buddhista Egyház 1 000,0
Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország 600,0
Buddhista Misszió, a Magyarországi Arya Maitreya Mandala
Egyházközség

3 150,0
Erdélyi Gyülekezet-Megbékélés Közössége 1 650,0
Evangéliumi Pünkösdi Közösség 16 600,0
Élő Isten Gyülekezete 400,0
H. N. Adventista Egyház 12 600,0
Hit Gyülekezete 8 600,0
Isten Gyülekezete Szövetségi Missiója 900,0
Karma Decsen Özel Ling Közösség 700,0
Keresztény Testvéri Közösség 400,0
Magyar Iszlám Közösség 950,0
Magyarországi Arany Rózsakereszt Vallásközösség 1 550,0
Magyarországi Baptista Egyház 22 600,0
Magyarországi Csan Buddhista Közösség 550,0
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 9 000,0
Magyarországi Jehova Tanúi 400,0
Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség 2 550,0
Magyarországi Késői Eső Gyülekezet 650,0
Magyarországi KRISNA-tudatú Hívők Közössége 650,0
Magyarországi Metodista Egyház 3 800,0
Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet 1 600,0
OM Wishwa Guru Deep Hindu Mandir 400,0
Őskeresztény Apostoli Egyház 5 050,0
Shalom Nyitott Bibliai Gyülekezetek 2 650,0
Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség MAHANAIM Gyülekezet 3 600,0
Összesen: 2 350 000,0

II. Egyházi szociális intézmények, felújítása, fejlesztése, beruházás

Egyházak megnevezése Támogatás
M Ft-ban
Magyar Katolikus Egyház 83,509
Magyarországi Református Egyház 32,062
Magyarországi Evangélikus Egyház 21,266
Magyarországi Zsidó Hitközségek Közössége 9,012
Budapesti Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség 1,212
A Tan Kapuja Buddhista Egyház 0,300
Az Üdvhadsereg Szabadegyház-Magyarország 2,300
Erdélyi Gyülekezet-Megbékélés Közössége 2,000
Evangéliumi Pünkösdi Közösség 4,217
H. N. Adventista Egyház 2,368
Magyarországi Baptista Egyház 3,974
Magyarországi Csan Buddhista Közösség 0,300
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 4,687
Magyarországi KRISNA-tudatú Hívők Közössége 2,400
Magyarországi Metodista Egyház 4,256
Magyarországi Szabadkeresztény Gyülekezet 1,000
Magyarországi Unitárius Egyház 1,500
Keresztyén Advent Közösség 0,837
Shalom Nyitott Bibliai Gyülekezetek 0,800
Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség MAHANAIM Gyülekezet 2,000
Összesen: 180,000

III. Egyházi közgyűjtemények támogatása

Egyházak megnevezése Támogatás
M Ft-ban
Magyar Katolikus Egyház 136,090
Magyarországi Református Egyház 82,828
Magyarországi Evangélikus Egyház 20,182
Magyarországi Zsidó Hitközségek Közössége 9,787
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 6,500
Magyar Ortodox Egyház 2,500
Magyarországi Román Ortodox Egyház 2,800
A Tan Kapuja Buddhista Egyház 0,400
Buddhista Misszió, a Magyarországi Arya Maitreya Mandala
Egyházközség

0,400
H. N. Advenista Egyház 1,000
Magyarországi Baptista Egyház 1,900
Magyarországi Unitárius Egyház 1,113
Összesen: 265,500

IV. Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása

Egyházak megnevezése Támogatás
M Ft-ban
Magyar Katolikus Egyház 350,160
Magyarországi Református Egyház 130,248
Magyarországi Evangélikus Egyház 48,194
Magyarországi Zsidó Hitközségek Közössége 4,901
A Tan Kapuja Buddhista Egyház 1,253
Evangéliumi Pünkösdi Közösség 0,728
Hit Gyülekezete 0,672
H. N. Adventista Egyház 0,084
Magyarországi Baptista Egyház 1,575
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 2,185
Összesen: 540,000

V. Egyházi oktatási intézmények közoktatási megállapodása

Egyházak megnevezése Támogatás
M Ft-ban
Magyar Katolikus Egyház 1 102,140
Magyarországi Református Egyház 476,280
Magyarországi Evangélikus Egyház 196,920
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 19,620
Evangéliumi Pünkösdi Közösség 5,040
Összesen: 1 800,000

VI. Az I-II. pontokban meghatározott összegek folyósításáról a Miniszterelnöki Hivatal Egyházi Kapcsolatok Titkársága, a III-V. pontokban meghatározott összegek folyósításáról a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Költségvetési főosztálya az Országgyűlés felhatalmazása alapján a következők szerint gondoskodik:

Az egyházak közvetlen állami támogatására szolgáló költségvetési kerete

- egy összegben kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet I-V. pont szerinti éves támogatása nem haladja meg a 4,0 millió forintot,

- félévenként kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet I-V. pont szerinti éves támogatása nem haladja meg a 14,0 millió forintot,

- negyedévenként kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet I-V. pont szerinti éves támogatása meghaladja a 14,0 millió forintot.

A központi költségvetésből kapott támogatási keretösszegek felhasználásáról az elszámolást az egyházak, felekezetek, vallási közösségek az I-II. pontokban meghatározott összegek tekintetében a Miniszterelnöki Hivatal Egyházi Kapcsolatok Titkárságára, a III-V. pontokban meghatározott összegek tekintetében a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Költségvetési főosztályára nyújtják be. Az elszámolásról az év végén a Miniszterelnöki Hivatal Egyházi Kapcsolatok Titkársága és a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Költségvetési főosztálya együttesen tájékoztatja az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságot.

A költségvetési támogatási összegek felhasználásának ellenőrzése az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján történik.


  Vissza az oldal tetejére