Időállapot: közlönyállapot (1997.III.12.)

1997. évi VI. törvény

a családi pótlékról és a családok támogatásáról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról * 

1. § A családi pótlékról és a családok támogatásáról szóló, többször módosított 1990. évi XXV. törvény 13/A. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[Az 1. § (1) bekezdésében említett szülőt gyermekgondozási segély illeti meg]

„a) a gyermeke harmadik életévének betöltéséig, ha a családban a jogosultsági év kezdő napját megelőző naptári évben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 5. § (1) bekezdés b) pont szerinti felső jövedelemhatárt, egyedülálló esetén az 5. § (4) bekezdés szerinti értékhatárt;”

2. § Ez a törvény 1997. május 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére