Időállapot: közlönyállapot (1997.III.12.)

1997. évi IX. törvény

a szőlő- és gyümölcstermesztésről, valamint a borgazdálkodásról szóló 1970. évi 36. törvényerejű rendelet módosításáról * 

1. § Az 1970. évi 36. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: tvr.) 1. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A jegyző, illetve hegyközségi településen a hegybíró indokolt esetben elrendelheti az engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően telepített szőlő kivágását a telepítő költségére. Ha a telepítést nem engedélyezett szőlőfajtával, nem engedélyezett szaporítóanyaggal, vagy az adott borvidéken szőlőtelepítésre nem engedélyezett területen végezték, a kivágást el kell rendelni.

(5) Ha a telepítést az engedélyezési feltételektől eltérően végezték, a jegyző, illetve hegyközségi településen a hegybíró - a kivágás elrendelése helyett - kötelezheti a szőlő használóját az ültetvény megfelelő átalakítására.”

2. § A tvr. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § Bort, valamint borászati feldolgozás céljára szőlőt forgalomba hozni, forgalmazni csak származási bizonyítvánnyal szabad.”

3. § Ez a törvény 1997. április 1. napján lép hatályba. A 2. §-ban foglalt rendelkezést 1997. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére