Időállapot: közlönyállapot (1997.III.28.)

1997. évi XIII. törvény

a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény módosításáról * 

1. § A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény 1. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

g) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény rendelkezéseit az ÁPV Rt.-nek az e törvény hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzése esetén kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére