Időállapot: közlönyállapot (1997.IV.25.)

1997. évi XXII. törvény

az olimpiai bajnoki járadékról * 

1. § Az a Magyarországon állandó lakással rendelkező magyar állampolgár, aki a nyári vagy a téli olimpiai játékokon akár egyéni számban, akár csapattagként első helyezést ért el (olimpiai bajnok), 35. életévének betöltését követő év január 1-jétől kezdődően élete végéig olimpiai bajnoki járadékra jogosult.

2. § Az olimpiai bajnoki járadék mértéke a bérből és fizetésből élők előző évi átlagkeresetének megfelelő összeg.

3. § Az olimpiai bajnok özvegye élete végéig a járadék fele részének megfelelő özvegyi járadékra jogosult, feltéve, hogy az olimpiai bajnok halálakor vele közös háztartásban élt.

4. § Ha a jogosult a tárgyévet megelőző év július 31-ig írásban ilyen értelemben nyilatkozik, az őt megillető járadékot a tárgyévben az 1996. évi LXIV. törvény 31. §-ában meghatározott közalapítvány részére kell átutalni.

5. § Az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A „Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze”, a „Magyar Köztársaság Kiváló Művésze”, a „Népművészet Mestere”, a „Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze”, a „Magyar Köztársaság Érdemes Művésze” és felnőtt világbajnokság egyéni, illetve csapatverseny számában világbajnoki címet szerzett személyek részére, a „Miniszterelnöki elismerés a nemzeti ellenállási mozgalomban és németellenes szabadságharcban szerzett érdemekért” kitüntetetteknek, a Nemzetgyűlés által az 1946. évi VIII. törvénnyel alapított „Magyar Szabadság Érdemrend” 1948. december 31-e előtti kitüntetettjeinek az (1) bekezdésben meghatározott időpontot követően a nyugdíj-kiegészítésnek megfelelő pótlékokat kell folyósítani.”

6. § E törvény 1998. január hó 1. napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére