Időállapot: közlönyállapot (1997.VII.17.)

1997. évi LXIV. törvény

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról * 

1. § A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja módosul:

a) a hatályos jogszabályok alapján - első fokon - az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint eljárva elbírálja a tervezői, illetve szakértői tevékenység, valamint a környezetvédelmi felülvizsgálat végzésében előírt feltételek teljesülését, és határoz a Tervezői, illetve Szakértői, valamint Környezetvédelmi Felülvizsgálat végzésére jogosultak névjegyzékbe vételéről, kizárásáról és törléséről.”

2. § A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 3. §-ának (1) bekezdése új h) ponttal egészül ki:

h) vezeti a környezetvédelmi szakértők, valamint a Környezetvédelmi Felülvizsgálat végzésére jogosultak Névjegyzékét.”

3. § A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 11. §-a (2) bekezdésének b) pontja módosul:

b) országos összesítésben vezetik a Tervezői, illetve Szakértői, továbbá a Műszaki Ellenőri és a Környezetvédelmi Szakértői Névjegyzékeket, valamint a Környezetvédelmi Felülvizsgálat végzésére jogosultak Névjegyzékét és biztosítják azok nyilvánosságát,”

4. § A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 52. §-a módosul:

„52. § (1) Az engedélyhez és névjegyzékbe vételhez kötött önálló mérnöki és építészeti tervezői és szakértői tevékenységre az e törvény hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek,

a) amennyiben a kamarai tagságra e törvény szerint jogosult, tervezői vagy szakértői engedéllyel rendelkező személy a kamarai tagfelvételét nem kéri, az 53. § (1) bekezdés szerinti hatálybalépést követő 180 napig érvényesek,

b) amennyiben az engedéllyel rendelkező személy a kamarai tagságra e törvény szerint nem jogosult, de a Tervezői vagy Szakértői Névjegyzékbe történő bejegyzését - díj ellenében - az a) pont szerint kéri a szakterületileg illetékes kamarától, az 53. § (1) bekezdés szerinti hatálybalépést követő legalább 3 évig, de határozott időhöz kötött engedélyek esetében annak határidejéig érvényesek, a környezetvédelmi szakértői engedélyek kivételével. Ezen időpontot követően csak a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint folytatható tervezői és szakértői tevékenység.

(2) A törvény 3. §-ának (1) bekezdésében megjelölt névjegyzékekbe bejegyzett - kamarai tagsággal nem rendelkező - személyek vonatkozásában is az illetékes kamara gyakorolja a 3. §-ban meghatározott jogköröket, és ellátja a kapcsolódó feladatokat.”

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére