Időállapot: közlönyállapot (1997.VII.24.)

1997. évi LXXVI. törvény

az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról * 

1. § Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) 7. §-a a következő (5)-(9) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Azoknál a gazdasági társaságoknál, ahol e törvény melléklete 1 db szavazatelsőbbségi részvényben állapította meg a legkisebb állami részesedés mértékét és az állami tulajdonos a közgyűlés döntéséhez szükséges tulajdonrésszel rendelkezik, az állam javára szavazatelsőbbségi részvényt kell kibocsátani.

(6) A Magyar Távközlési Rt., az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt., a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. esetében akkor csökkenthető az állami tulajdon 25% + 1 szavazat mérték alá, ha a közgyűlés döntése alapján az állam javára 1 db szavazatelsőbbségi részvényt bocsátottak ki.

(7) Az (5)-(6) bekezdésben meghatározott gazdasági társaságok közgyűlésén a határozatképességhez a szavazatelsőbbségi részvény tulajdonosának jelenléte, a határozathozatalhoz egyetértése szükséges a következő döntéseknél:

a) az alaptőke felemelése, leszállítása,

b) az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása,

c) a gazdasági társaság más társasággal való egyesülése, beolvadása, szétválása, más gazdasági társasági formába történő átalakulása, illetőleg jogutód nélküli megszűnése,

d) a gazdasági társaság meghatározott tevékenysége folytatását biztosító vagyoni értékű jognak más gazdálkodó szervezet javára történő átruházása, átengedése, lízingbeadása vagy egyéb módon tartós használatba adása, megterhelése vagy biztosítékul való lekötése,

e) a szavazatelsőbbségi jog tulajdonosát képviselő igazgatósági, illetve felügyelő bizottsági tag megválasztása, visszahívása.

(8) A szavazatelsőbbségi részvény csak névre szóló részvény lehet. A gazdasági társaság alapszabálya a (7) bekezdésben meghatározottakon túlmenően a szavazatelsőbbségi részvényhez fűződő más jogokat is megállapíthat.

(9) A szavazatelsőbbségi részvény tekintetében a tulajdonosi jogokat az e törvény mellékletében meghatározott energiaipari gazdasági társaságok esetében az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter, a Magyar Távközlési Rt. esetében a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gyakorolja.”

2. § A Priv. tv. 24. §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul:

„(2) Az ÁPV Rt. a privatizáció előmozdítása, illetőleg külföldi privatizációs tanácsadás, valamint a privatizációs szerződések utógondozása, irat- és adatkezelése, archiválása céljára gazdasági társaságot, befektetési rendeltetésű alapot létesíthet, továbbá ilyen társaságban részesedést szerezhet, vagy e társaság részére nem pénzbeli hozzájárulásként a működéshez szükséges vagyont rendelkezésre bocsáthatja. A Kormány az ÁPV Rt. éves tevékenységéről szóló jelentésben e tevékenységről - külön fejezetben - számol be.”

3. § A Priv. tv. 36. §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1) A 25% + 1 szavazatot el nem érő és privatizációs portfolióba be nem vitt állami társasági részesedést az ÁPV Rt. vagyonarányosan a társaság többi tagja, illetve a társaság számára - ebben a sorrendben - vételre felajánlhatja.”

4. § A törvénynek a tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő gazdasági társaságok - az állami tulajdon arányának és az állami tagsági (részvényesi) jogokat gyakorló szervek - megjelöléséről szóló melléklete helyébe az e törvény melléklete lép.

Záró és átmeneti rendelkezések

5. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg a törvény 60. § (3) bekezdésének második mondata hatályát veszti.

Melléklet az 1997. évi LXXVI. törvényhez

A tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaságok - az állami tulajdon arányának és az állami tagsági (részvényesi) jogokat gyakorló miniszter, illetőleg szerv megjelölésével - a következők:

Társaság neve Tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke
Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.
Magyar Villamosművek Rt. 50% + 1 szavazat
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 25% + 1 szavazat
MAHART Magyar Hajózási Rt. 50% + 1 szavazat
Magyar Légiközlekedési Rt. (MALÉV) 25% + 1 szavazat
Magyar Távközlési Rt. e törvény 7. § (6) bekezdése szerint
Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Rt. 50% + 1 szavazat
CD Hungary Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. e törvény 7. § (6) bekezdése szerint
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 50% + 1 szavazat
ALKALOIDA Vegyészeti Rt. 25% + 1 szavazat
Balatonfelvidéki Erdő és Fafeldolgozó Rt. 100%
Délalföldi Erdészeti Rt. 100%
Észak-Magyarországi Erdőgazdasági Rt. 100%
Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt. 100%
„Gyulaj” Erdészeti és Vadászati Rt. 100%
Ipoly Erdő Rt. 100%
Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. 100%
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt. 100%
Mátra-Nyugatbükki Erdő- és Fafeldolgozó Rt. 100%
Mecseki Erdészeti Rt. 100%
Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt. 100%
Nyírségi Erdészeti Rt. 100%
Pilisi Parkerdőgazdaság Rt. 100%
Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. 100%
Szombathelyi Erdészeti Rt. 100%
Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. 100%
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Rt. 100%
Vértesi Erdészeti és Faipari Rt. 100%
Zalai Erdészeti és Faipari Rt. 100%
Martonseed Martonvásári Mezőgazdasági Kísérleti Gazdaság Rt. 50% + 1 szavazat
Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Rt. 75%
Dalmandi Mezőgazdasági Rt. 75%
Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Rt. 75%
Enyingi Agrár Rt. 75%
Hidasháti Mezőgazdasági Rt. 75%
Hód-Mezőgazda Rt. 75%
Lajta-Hanság Rt. 75%
Mezőfalvai Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Rt. 75%
Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok Rt. 75%
Szombathelyi Tangazdaság Rt. 75%
Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Rt. 75%
Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Rt. 50% + 1 szavazat
Lábod-Mavad Rt. 50% + 1 szavazat
Agroprodukt Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Rt. 75%
Alcsiszigeti Mezőgazdasági Rt. 75%
Balatoni Halászati Rt. 75%
Gödöllői Tangazdaság Rt. 75%
Fertő-tavi Nádgazdaság Rt. 75%
Herceghalmi Kísérleti Gazdaság Rt. 75%
Komáromi Mezőgazdasági Rt. 75%
Sárvári Mezőgazdasági Rt. 75%
Szarvasi Mg. Term. és Élelmiszerfeldolgozó Rt. 75%
Szerencsi Mezőgazdasági Rt. 75%
Abaúji Charolais Mezőgazdasági Rt. 75%
Tokaj Kereskedőház Rt. 100%
TISZAVÍZ Kft. 100%
Bácsalmási Agráripari Rt. 75%
VOLÁNBUSZ Rt. 50% + 1 szavazat
Agria Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Ajkai Volán Kft. 50% + 1 szavazat
Alba Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Bács Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Balaton Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Balatonfüredi Volán Kft. 50% + 1 szavazat
Borsod Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Dudari Volán Kft. 50% + 1 szavazat
Gemenc Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Hajdú Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Hatvani Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Jászkun Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Kapos Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Kisalföld Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Körös Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Kunság Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Mátra Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Nógrád Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Pannon Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Pápai Volán Kft. 50% + 1 szavazat
Sümegi Volán Kft. 50% + 1 szavazat
Szabolcs Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Tapolcai Volán Kft. 50% + 1 szavazat
Tisza Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Várpalotai Volán Kft. 50% + 1 szavazat
Vasi Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Vértes Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Zala Volán Rt. 50% + 1 szavazat
Hungaropharma Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Gyógyászati Segédeszközöket és Rehabilitációs Termékeket Gyártó Rt.
50% + 1 szavazat
PICK Szeged Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Zsolnay Porcelángyár Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Ganz Ansaldo Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
HERZ Szalámigyár Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
KAGE Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. e törvény 7. § (6) bekezdése szerint
Északdunántúli Gázszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Középdunántúli Gázszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Délalföldi Gázszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Déldunántúli Gázszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Paksi Atomerőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Dunamenti Erőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Vértesi Erőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Bakonyi Erőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Pécsi Erőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Mátrai Erőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Tiszai Erőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Budapesti Erőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Északdunántúli Áramszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Dunántúli Áramszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Északmagyarországi Áramszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Budapesti Elektromos Művek Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Országos Villamostávvezeték Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
MM Speciális Rt. 50% + 1 szavazat
FÉG ARMY Fegyvergyártó Kft. 50% + 1 szavazat
MFS Magyar Lőszergyártó Kft. 50% + 1 szavazat
TESCO Nemzetközi Műszaki-Tudományos Együttműködési és Kereskedelmi Kft.
25% + 1 szavazat
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
Magyar Államvasutak Rt. 100%
Magyar Posta Rt. 100%
Fertővidéki HÉV Rt. 25% + 1 szavazat
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. 50% + 1 szavazat
Közlekedéstudományi Intézet Rt. (KTI Rt.) 50% + 1 szavazat
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt. (VITUKI) 50% + 1 szavazat
Dunamenti Regionális Vízmű Rt. 50% + 1 szavazat
Dunántúli Regionális Vízmű Rt. 50% + 1 szavazat
Észak-dunántúli Regionális Vízmű Rt. 50% + 1 szavazat
Észak-magyarországi Regionális Vízmű Rt. 50% + 1 szavazat
Tiszamenti Regionális Vízmű Rt. 50% + 1 szavazat
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter
Autóipari Kutató és Fejlesztő Rt. 25% + 1 szavazat
Építéstudományi Intézet Kft. (ÉTI) 50% + 1 szavazat
Építésügyi Minőségellenőrző Intézet Rt. 50% + 1 szavazat
HUNGEXPO Vásár és Reklám Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Ipari Technológiai Centrum Kft. 25% + 1 szavazat
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. 50% + 1 szavazat
Méréstechnikai Információs Kutató és Innovációs Rt. 25% + 1 szavazat
MERTCONTROL Minőségellenőrző Rt. 25% + 1 szavazat
Távközlési Innovációs Rt. 25% + 1 szavazat
Villamosenergia-ipari Kutató Intézet Rt. 50% + 1 szavazat
ExVÁ Robbanásbiztos Villamos Berendezéseket Vizsgáló Kht. 100%
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: földművelésügyi miniszter
Agroster Besugárzó Rt. 50% + 1 szavazat
Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. 75%
Cartographia Kft. 50% + 1 szavazat
Concordia Közraktár Rt. 50% + 1 szavazat
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. 25% + 1 szavazat
Geodéziai és Térképészeti Rt. 25% + 1 szavazat
Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. 100%
Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. 100%
Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. 100%
Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. 100%
Konzervipari Kutató és Fejlesztő és Minőségvizsgáló Kft. 100%
Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. 100%
Országos Húsipari Kutatóintézet Kft. 100%
Országos Mesterséges Termékenyítő Rt. 50% + 1 szavazat
Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft. 25% + 1 szavazat
Temperáltvizű Halszaporító és Kereskedelmi Kft. 100%
Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt. 100%
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter
Hortobágyi Génmegőrző Kht. 100%
Városépítési Tudományos és Tervező Intézet Kht. 100%
Hortobágyi Halgazdasági Rt. 100%
Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Agora Ipari Kft. 100%
Erfo Ipari Kft. 100%
Fővárosi Kézműipari Rt. 100%
Főkefe Ipari Kft. 100%
Savaria Nett-Pack Kft. 100%
Szegedi Fonalfeldolgozó Rt. 100%
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: népjóléti miniszter
Gyógynövénykutató Intézet Rt. 25%+1 szavazat
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: pénzügyminiszter
Eximbank Rt. 100%
Export Hitel Biztosító Rt. 100%
Hitelgarancia Rt. 50% + 1 szavazat
Szerencsejáték Rt. 100%
Reorg Rt. 50% + 1 szavazat
Magyar Fejlesztési Bank Rt. 100%
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: honvédelmi miniszter
HM ARCOM Kommunikációtechnikai Rt. 50% + 1 szavazat
HM ARZENAL Elektromechanikai Rt. 50% + 1 szavazat
HM Budapesti Erdőgazdasági Rt. 100%
HM CENTRAL Mosodák Rt. 50% + 1 szavazat
HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnika Rt. 50% + 1 szavazat
HM Elektronikai Igazgatóság Rt. 100%
HM Kaszói Erdőgazdaság Rt. 100%
HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Rt. 100%
Dunai Repülőgépgyár Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: igazságügyminiszter
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Rt. 50% + 1 szavazat
Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv:
Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány 75%
Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Közalapítvány
25%
Sportlétesítmények Vállalat Rt. 75%
Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Miniszterelnöki Hivatal
KOPINT DATORG Szervezési és Adatfeldolgozási Rt. 50% + 1 szavazat
Közlöny- és Lapkiadó Kft. *  100%

  Vissza az oldal tetejére