Időállapot: közlönyállapot (1997.X.3.)

1997. évi LXXXVII. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXV. törvény módosításáról * 

1. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXV. törvény 30. §-a (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) 1998-ra - 1997. december 1-jéig alacsonyabb kapacitásra megkötött megállapodás hiányában - az 1997. évre megkötött kapacitáslekötési megállapodások érvényesek.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére