Időállapot: közlönyállapot (1997.X.17.)

1997. évi XC. törvény

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról * 

1. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 43. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg e § kiegészül a következő (2) bekezdéssel, és a jelenlegi (2)-(3) bekezdés jelölése (3)-(4) bekezdésre változik:

„43. § (1) A közút kezelője a közút melletti ingatlanon, annak rendeltetésszerű használatát lényegesen nem akadályozó módon közúti jelzést, mozgatható hóvédművet, illetőleg - kártalanítás ellenében - azon, az alatt vagy felett műtárgyat helyezhet el, vagy tarthat fenn.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint köteles tűrni a közúti jelzés elhelyezését az ingatlannak nem minősülő építmény, továbbá a villany-, telefon- és egyéb oszlop tulajdonosa is.”

2. § E törvény a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére