Időállapot: közlönyállapot (1997.X.31.)

1997. évi XCVIII. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról * 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló - többször módosított - 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) a következők szerint módosul:

1. § Az Alkotmány 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az országgyűlési képviselők általános választását - az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás kivételével - az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik év április vagy május hónapjában kell megtartani.”

2. § Az Alkotmány 28. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § további (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az Országgyűlés feloszlásától vagy feloszlatásától számított három hónapon belül új Országgyűlést kell választani.

(7) Az Országgyűlés működése az új Országgyűlés alakuló üléséig tart.”

3. § Az Alkotmány 28/C. §-ának (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.”

4. § Az Alkotmány a következő 28/E. §-sal egészül ki:

„28/E. § Országos népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári kezdeményezés esetén négy hónapig, országos népi kezdeményezés esetén két hónapig lehet aláírást gyűjteni.”

5. § Az Alkotmány 44. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület tagjainak és a polgármesternek a választását - az időközi választás kivételével - az előző általános választást követő negyedik év október hónapjában kell megtartani.

(3) A képviselő-testület megbízatása az önkormányzati általános választás napjáig tart. A jelöltek hiányában elmaradt választás esetén a képviselő-testület megbízatása meghosszabbodik az időközi választás napjáig. A polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart.”

6. § (1) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) 1998-ban az országgyűlési képviselők általános választását májusban, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását októberben kell megtartani.

(3) Országos népszavazás elrendelésére irányuló, folyamatban lévő állampolgári kezdeményezés esetén aláírást gyűjteni az e törvény hatálybalépését követő négy hónapig, országos népi kezdeményezés esetén két hónapig lehet.


  Vissza az oldal tetejére