Időállapot: közlönyállapot (1997.XII.10.)

1997. évi CXXIII. törvény

a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény módosításáról * 

1. § A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egyházi jogi személy részére az (1) bekezdésben nem említett egyéb tevékenysége segítésére az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvényben foglaltak szerint adható állami támogatás.”

2. § Az Ltv. 21. §-a (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ha a vagyon nagysága alapítvány létrehozását nem teszi lehetővé, az állami tulajdonba kerül, és közérdekű célra kell felhasználni.”

3. § Ez a törvény 1998. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére