Időállapot: közlönyállapot (1997.XII.10.)

1997. évi CXXVII. törvény

a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) a következőképpen módosítja:

1. § (1) A felsőoktatási törvény 1. számú melléklet II. részének Állami főiskolák címet viselő A) pontja

„Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola, Szarvas” és a

„Kőrösi Csoma Sándor Főiskola, Békéscsaba” szövegrésze hatályát veszti.

(2) A felsőoktatási törvény 1. számú melléklet II. részének Állami főiskolák címet viselő A) pontja

„Körös Főiskola, Békéscsaba” szövegrésszel egészül ki.

2. § (1) A felsőoktatási törvény 1. számú melléklet II. részének Állami főiskolák címet viselő A) pontja

„Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Budapest” szövegrész helyébe

„Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Kecskemét” szövegrész lép.

(2) A felsőoktatási törvény 1. számú melléklete Nem állami egyetemek címet viselő B) pontja a) egyházi egyetemek fejezetének

„Evangélikus Teológiai Akadémia, Budapest” szövegrész helyébe

„Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest” szövegrész lép.

(3) A felsőoktatási törvény 1. számú melléklete Nem állami főiskolák címet viselő B) pontja a) alpontjának

„H.N. Adventista Egyház Lelkészképző Intézete, Budapest” szövegrész helyébe

„Adventista Teológiai Főiskola, Budapest” szövegrész lép;

„Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest” szövegrész helyébe

„A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest” szövegrész lép.

3. § (1) E törvény 1998. január 1-jén lép hatályba. * 

(2) A megszüntetett Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolának és a Kőrösi Csoma Sándor Főiskolának a Körös Főiskola a jogutódja.


  Vissza az oldal tetejére