Időállapot: közlönyállapot (1997.XII.19.)

1997. évi CL. törvény

a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett támogatással folyamatban lévő egyes egészségügyi beruházásainak rendezése érdekében szükséges egyéb törvénymódosításokról * 

Az Országgyűlés - a helyi önkormányzatok címzett támogatással folyamatban lévő egyes egészségügyi beruházásainak mielőbbi megnyugtató befejezése érdekében - egyes törvények módosítására az alábbi törvényt alkotja:

1. § (1) A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 20. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A (8) és a (9) bekezdésben foglaltak kivételével, a helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásainak, a 20. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatásnak lemondással felszabaduló összege, továbbá a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásai tekintetében az 1997. évi előirányzatból és az előző évek előirányzat-maradványából július 1-jétől lemondással felszabaduló összeg a 21. §-ban meghatározott előirányzatot növeli.”

(2) A Kvt. 20. §-a a következő új, (8) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (8) bekezdés számozása (9) bekezdésre módosul:

„(8) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának 1997. évi előirányzatából és az előző évek előirányzat-maradványából november 1-jétől lemondással felszabaduló összegből 1 175 263 ezer Ft felhasználható a helyi önkormányzatok címzett támogatással folyamatban lévő egyes egészségügyi beruházásainak támogatására.”

2. § (1) A helyi önkormányzatok 1994. évi új induló címzett támogatásáról, továbbá a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény kiegészítéséről szóló 1994. évi XXVI. törvény 1. számú mellékletének 23. sora az alábbiak szerint módosul:

Ezer forintban
A beru- Ebből Az igényelt támogatás éves ütemezése
Sor-
szám
Az önkor-
mányzat neve
Az igény
megnevezése
házás összes költsége önkor-
mányzat
saját
forrása
igényelt
támogatás

1994

1995

1996

1997
23. Tolna Megyei Önkormányzat Megyei Kórház rekonstrukciója (új műtő és diagnosztikai tömb építése)


3 058 263223 0002 835 26352 000200 000900 0001 683 263

(2) A helyi önkormányzatok 1996. évi új induló címzett támogatásáról szóló 1996. évi XLVI. törvény 1. számú mellékletének 46., 48. és 54. sora az alábbiak szerint módosul:

Ezer forintban

Sor-

Az önkor-

Az igény

A beru-
Ebből Az igényelt támogatás éves ütemezése
szám mányzat neve megnevezése házás összes költsége önkor-
mányzat
saját
forrása
igényelt
támogatás

1996

1997

1998
46. Orosháza Városi Kórház rekonstrukciója (főépület rekonstrukciójának folytatása: gépészeti berendezések cseréje, műtőklíma, tetőtér-beépítés, hotelszárny komfortosítása, sürgősségi osztály bővítményben történő kialakítása)

1 007 700


0


1 007 700


73 000


564 000


370 700
48. Sátoraljaújhely Városi Kórház rekonstrukciója (sebészeti osztály és műtő rek., traumatológiai részleg, gazdasági-műszaki munkahelyek kialakítása; prosectura rekonstrukció)559 276
4 500
554 776
79 000
355 776
120 000
54. Vác Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukciója (gyógyszertár és sterilizáló kialakítása meglévő épületben, diagnosztikai szárny belső átalakítása, sürgősségi betegfelvétel létesítése)
557 000

38 000

519 000

71 000

380 000

68 000

3. § A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIX. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés nem vonatkozik e törvény 2. §-ában meghatározott helyi önkormányzati beruházásokra.

4. § Ez a törvény a kihirdetés napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére