Időállapot: közlönyállapot (1998.II.18.)

5/1998. (II. 18.) OGY határozat

az 1998. évben a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról, illetve a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről * 

I.

Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a két- és többoldalú megállapodások alapján:

1. a 34. felderítő zászlóalj kijelölt alegysége, legfeljebb 30 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, június vagy október hónapban (8 nap), Belgiumban egy belga parakommandós (ejtőernyős) egység személyi állományával közös gyakorlaton részt vegyen;

2. a 34. felderítő zászlóalj kijelölt alegysége, legfeljebb 30 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, a II. negyedévben (4 nap), a Francia Köztársaságban az 1. francia ejtőernyős huszárezreddel közös felkészítésen és kiképzésen részt vegyen,

3. a 3. gépesített hadosztály kijelölt alegysége, legfeljebb 30 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, a II. félévben (7 nap), Olaszországban egy gépesített lövész szakasszal közös gyakorlaton részt vegyen;

4. a 24. felderítő zászlóalj kijelölt alegysége, legfeljebb 25 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, június hónapban (5 nap), a Szlovák Köztársaságban a Presov-i felderítő zászlóaljjal közös kiképzésen részt vegyen;

5. egy belga parakommandós (ejtőernyős) alegység állománya, legfeljebb 30 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, június vagy október hónapban (8 nap), a 34. felderítő zászlóaljjal közös kiképzés érdekében Magyarországra érkezzen;

6. egy cseh gépesített lövész szakasz állománya, legfeljebb 15 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, a II. félévben (7 nap), a 25. gépesített lövészdandár egy lövész szakaszával közös kiképzés érdekében Magyarországra érkezzen;

7. az 1. francia ejtőernyős huszárezred kijelölt alegysége, legfeljebb 30 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, a II. negyedévben (4 nap), a 34. felderítő zászlóaljjal közös felkészítés és kiképzés érdekében Magyarországra érkezzen;

8. egy lengyel gépesített lövész szakasz, legfeljebb 30 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, a II. félévben (7 nap), a 3. gépesített hadosztály egy gépesített lövész alegységével közös kiképzés végrehajtása céljából Magyarországra érkezzen;

9. egy olasz gépesített lövész szakasz, legfeljebb 30 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, a II. negyedévben (7 nap), a 3. gépesített hadosztály egy gépesített lövész alegységével közös kiképzés végrehajtása céljából Magyarországra érkezzen;

10. egy román vegyivédelmi alegység, legfeljebb 25 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, a II. negyedévben (10 nap), a 3. gépesített hadosztály egy vegyivédelmi alegységével közös kiképzés végrehajtása céljából Magyarországra érkezzen;

11. egy román tüzér tűzszakasz, legfeljebb 30 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, a III. negyedévben (10 nap), a 3. gépesített hadosztály 36. páncéltörő tüzér ezred kijelölt alegységével közös kiképzés végrehajtása céljából Magyarországra érkezzen;

12. a szlovák Presov-i felderítő zászlóalj egy szakasza, legfeljebb 25 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, a II. félévben (5 nap), a 24. felderítő zászlóaljjal történő közös kiképzésre Magyarországra érkezzen;

13. az Amerikai Egyesült Államok 1 db zavaró repülőgépe, legfeljebb 20 fővel, egyéni felszereléssel, fegyver és lőszer nélkül, a III. negyedévben (3 nap), a MIG-29 repülőgép-vezetők rádiózavar-viszonyok közötti felkészítése érdekében az 59. harcászati repülőezredhez érkezzen;

14. az Amerikai Egyesült Államok 10. különleges ejtőernyős felderítő csoportja, legfeljebb 20 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, a II. negyedévben (20 nap), a 3. gépesített hadosztály kijelölt alegységével közös kiképzés végrehajtása céljából Magyarországra érkezzen;

15. a 3. gépesített hadosztály kijelölt felderítő alegysége, legfeljebb 30 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, szeptember vagy október hónapban (7 nap) Olaszországban közös kiképzésen részt vegyen;

16. a 3. gépesített hadosztály kijelölt felderítő alegysége, legfeljebb 15 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, a II-III. negyedévben (7 nap) Hollandiában közös ejtőernyős kiképzésen részt vegyen;

17. a 25. gépesített lövészdandár kijelölt gépesített lövész alegysége, legfeljebb 15 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, a II. negyedévben (7 nap) a Cseh Köztársaságban közös gyakorlaton részt vegyen;

18. a 3. gépesített hadosztály kijelölt felderítő alegysége, legfeljebb 25 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, a II-III. negyedévben (10 nap) Romániában közös kiképzésen részt vegyen;

19. a 3. gépesített hadosztály kijelölt légvédelmi alegysége, legfeljebb 12 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, július hónapban (10 nap) Romániában közös gyakorlaton részt vegyen;

20. az olasz hadsereg kijelölt felderítő alegysége, legfeljebb 35 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, szeptember vagy október hónapban (7 nap) a 3. gépesített hadosztály kijelölt alegységével kétoldalú ejtőernyős kiképzési gyakorlaton részt vegyen;

21. az olasz és szlovén szárazföldi erők kijelölt alegységei, együttesen legfeljebb 150 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, a IV. negyedévben, a 25. gépesített lövész dandár kijelölt alegységeivel közös kiképzés végrehajtása céljából Magyarországra érkezzenek;

22. a Holland Légierő Főparancsnokság alárendeltségébe tartozó 2 db Appache harci helikopter és személyzete, legfeljebb 15 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer és rakéták nélkül, a II-III. negyedévben közös kiképzési feladatok végrehajtása céljából a 87. harci helikopter ezredhez érkezzen;

23. a Holland Szárazföldi Erők Főparancsnoksága alárendeltségébe tartozó felderítő alegység, legfeljebb 15 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, a II-III. negyedévben (7 nap) a 3. gépesített hadosztály kijelölt alegységével közös ejtőernyős kiképzésre Magyarországra érkezzen;

24. a Cseh Szárazföldi Erők kijelölt felderítő alegysége, legfeljebb 15 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, a II. félévben (12 nap) a 3. gépesített hadosztály kijelölt alegységével közös kiképzésre Magyarországra érkezzen;

25. a cseh-lengyel vegyivédelmi szakalegységek, együttesen legfeljebb 30 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, a II. negyedévben (10 nap), a 3. gépesített hadosztály kijelölt alegységével háromoldalú közös kiképzés végrehajtása céljából Magyarországra érkezzenek;

26. a román hadsereg kijelölt felderítő alegysége, legfeljebb 25 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül, a II-III. negyedévben (10 nap) a 3. gépesített hadosztály kijelölt alegységével közös kiképzés végrehajtása céljából Magyarországra érkezzen;

27. lengyel-magyar-szlovák felderítő alegységek közös gyakorlatára, kiképzésére és tapasztalatcseréjére a 3. gépesített hadosztály kijelölt felderítő alegysége, legfeljebb 25 fő, egyéni felszereléssel és fegyverrel, lőszer nélkül a II. negyedévben (5 nap) Lengyelországba utazzon;

28. a 47. harcászati repülőezred egy százada, legfeljebb 100 fő, egyéni felszereléssel, fegyver és lőszer nélkül, valamint 8 db MIG-21BIS vadász-, illetve 2 db AN-26 szállító repülőgép, május hónapban (7-10 nap), rakéta éleslövészetet hajtson végre a Lengyel Köztársaság Ustka-i bázisán;

- a repülő rakéta éleslövészetet végrehajtó személyi állomány ki- és visszaszállítása 2 db AN-26 szállító repülőgéppel történjen, a felhasználásra tervezett 32 db R-13M „levegő-levegő” repülőgépfedélzeti rakéta légi úton a gyakorlatot megelőzően a Lengyel Köztársaságba kiszállításra, illetve a lövészet során fel nem használt rakéták a gyakorlatot követően Magyarországra visszaszállításra kerüljenek;

29. a 11. és 12. vegyes légvédelmi rakétaezred kijelölt alegységei, legfeljebb 100 fő, egyéni felszereléssel, fegyver és technikai eszközök nélkül, a II-III. negyedévben (4 nap) éleslövészetet hajtsanak végre a Bolgár Köztársaság Sabla-i bázisán;

- a légvédelmi rakéta éleslövészetet végrehajtó személyi állomány ki- és visszaszállítása 2 db AN-26 szállító repülőgéppel történjen, a felhasználásra tervezett 4 db KRUG és 4 db VOLHOV légvédelmi rakéta vasúton a gyakorlatot megelőzően a Bolgár Köztársaságba kiszállításra, illetve a lövészet során fel nem használt rakéták a gyakorlatot követően Magyarországra visszaszállításra kerüljenek.

II.

Az Országgyűlés a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 60/1997. (VI. 4.) OGY határozatára figyelemmel hozzájárul ahhoz, hogy

- az olasz „Centauro” páncélos dandár, összesen legfeljebb 1500 fő, teljes felszereléssel és fegyverrel, a lövészet végrehajtásához szükséges lőszerekkel és páncéltörő rakétákkal, legfeljebb 120 lánctalpas, valamint 350 kerekes harc- és gépjárművel, legfeljebb 10 db több funkciójú helikopterrel, június-július hónapban (23 nap), éles lőgyakorlatok végrehajtása céljából Magyarországra érkezzen, és igénybe vegye a kijelölt gyakorló- és lőteret.

III.

A két- és többoldalú megállapodásokban szereplő feladatok költségfedezetét a Magyar Honvédség 1998. évi gyakorlataira és rendezvényeire tervezett költségvetési előirányzatok tartalmazzák.


  Vissza az oldal tetejére