Időállapot: közlönyállapot (1998.II.18.)

6/1998. (II. 18.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 1998. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének jóváhagyásáról * 

Az Országgyűlés az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program keretdokumentumának törvénybe iktatásáról és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII. törvény 5. §-ának (4) bekezdése alapján:

1. a) jóváhagyja a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 1998. évi Egyéni Partnerségi Program (a továbbiakban: EPP) tervezetét - amelynek kivonatát ezen határozat melléklete tartalmazza - azzal, hogy a jóváhagyás egyben az 1998. évre az EPP-ben tervezett békepartnerségi hadgyakorlatok engedélyezése,

b) tudomásul veszi, hogy a tervezet akkor válik a Magyar Köztársaság 1998. évi Egyéni Partnerségi Programjává, amikor azt a NATO elfogadja;

2. az EPP végrehajtására szolgáló - az 1. pont szerinti tervezeten alapuló - összeget a Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium részére a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló törvényben biztosítja;

3. felhívja a Kormányt, hogy az EPP szerinti tevékenységeket a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva folyamatosan pontosítsa.

Melléklet a 6/1998. (II. 18.) OGY határozathoz

A Magyar Köztársaság és a NATO közötti 1998. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének kivonata

I. Tevékenység

Tételek száma összesen (ezen belül hazai programok)
Tevékenységi kör Honvédelmi
Minisztérium
Belügy-
minisztérium
Külügy-
minisztérium
Tételek
összesen
ADF *  Légvédelem 5 0 0 5
ASM Légtér-gazdálkodás/ellenőrzés 11 0 0 11
C3 Konzultáció, irányítás és ellenőrzés, híradás és információcsere
24

0

0

24
CEP Polgári szükséghelyzet tervezés 13 18/2 0 31/2
CRM Válságkezelés 16/2 0 1/1 17/3
DCF Védelmi struktúrák és a fegyveres erők polgári irányítása
24/10

0

0

24/10
DPB Védelmi tervezés és költségvetés 11/5 0 0 11/5
DPM A nemzetvédelmi beszerzések tervezése, szervezése, menedzselése és nemzetközi együttműködés
5

0

0

5
DPS Védelempolitika/stratégia 36/5 0 7/7 43/12
DRT Nemzeti haditechnikai kutatások tervezése, szervezése és menedzselése
2

0

0

2
ERT Gyakorlatok és egyéb kapcsolódó képzési tevékenységek
6

2/2

0

8/2
GEO Katonaföldrajz 9 0 0 9
LNG Nyelvképzés 6/5 0 0 6/5
LOG Logisztika 13/1 0 0 13/1
MED Egészségügyi szolgálat 3 0 0 3
MET Meteorológiai kiszolgálás a NATO/partnerországok számára
3/1

0

0

3/1
MIF Katonai infrastruktúra 9/3 0 0 9/3
PKG Békefenntartás 32/1 0 0 32/1
STD A szabványosítás hadműveleti, anyagi és adminisztratív aspektusai
65/7

0

0

65/7
TEX Katonai gyakorlatok és kapcsolódó képzési tevékenységek
47/5

0

1

48/5
TRD Katonai oktatás, kiképzés és elvek 69/7 0 1 70/7
Mindösszesen: 409/52 20/4 10/8 439/64

II. 10 M Ft feletti költségkihatású tevékenységek

E Ft

Honvédelmi Minisztérium

a) Gyakorlatok
- Cooperative Lantern 127 000
- Tartalék NATO/PfP és PfP szellemű gyakorlatokra 37 000
- Cooperative Baltic Challenge 35 000
- Strong Resolve 35 000
- Simulated Launch 20 000
- Cooperative Chance 18 500
Gyakorlatok összesen: 272 500
b) Regionális nyelvképzés 90 000
c) Tartalékkeret a meghívott státusból eredő eddig még ismeretlen feladatokra (pl. NATO gyakorlatokon történő részvétel) 65 765
d) Törzstisztképzés 60 000
e) NATO törzsekbe és külszolgálatra utazók speciális felkészítése 20 000
f) A HM kommunikációs stratégiája 20 000
g) A közös gyakorlatok környezetvédelmi szempontjai. Az ITAM program megismertetése és bevezetésének lehetőségei a partneroszágok számára.

10 700
h) A NATO bizottságokkal és ügynökségekkel történő további kapcsolatépítés (NAAG, NIAG, NAMSA, AGARD stb.)
13 000
i) Regionális együttműködés: a politikai értelemben vett szomszédos országokkal történő együttműködés
10 000
Összesen: 289 465
HM összesen: 561 965

Külügyminisztérium

a) Fiatal diplomaták euro-atlanti integrációs témákban való képzésnek módszerei, lehetőségei és tapasztalatai
12 800
Összesen: 12 800

III. Gyakorlatok


A gyakorlat megnevezése
A gyakorlat tervezett
helye
A gyakorlat tervezett
időpontja
Engedélyezett
létszám (fő)  * 
legfeljebb
NATO/PfP gyakorlatok
1. Cooperative Chance ’97/98 Litvánia március 10
Szlovákia április 10
Szlovákia július 40
2. Strong Resolve Portugália március 40
3. Cooperative Adventure Exhange ’98 Szlovénia november 20
4. Cooperative Determination ’98 Bulgária június 10
Bulgária szeptember 10
Bulgária december 30
5. Cooperative Guard ’98/99 Csehország június/július 10
Finnország III. negyedév 10
Finnország IV. negyedév 10
6. Cooperative Jaguar ’97/98 Dánia május 10
Finnország szeptember 10
7. Cooperative Key ’98 Törökország I. negyedév 10
Törökország II. negyedév 10
Törökország július 10
8. Cooperative Aura ’98 Csehország október 10
9. Cooperative Dragon ’98 Olaszország április 10
Olaszország június-július 20
10. Cooperative Automation ’98 Belgium október 10
11. Cooperative Best Effort ’98 Macedónia szeptember 20
12. CMX ’98 Belgium március 10
Belgium március 10
13. Intex ’98 Magyarország I. negyedév 10
14. Comprotex ’99 Ausztria I. negyedév-III. negyedév
10
15. Cooperative Lantern ’98 Magyarország május 1000
PfP szellemű gyakorlatok
1. Combined Endeavor Németország május 20
2. Simulated Launch Magyarország március 100
3. JCET-1 Magyarország március 200
4. JCET-2 Magyarország április 200
5. INEX ’98 Magyarország május 160
6. Trilog ’98 Olaszország április 100
7. Cooperative Baltic Challenge Litvánia szeptember 40

IV. A Békepartnerségi Program 1998. évi keretösszegének megoszlása

Megnevezés Előirányzat (E Ft)
HM MH Összesen
Honvédelmi Minisztérium
Részvétel a NATO bizottságok munkájában, a NATO és a partnerországok rendezvényein, szemináriumokon, tanfolyamokon stb.
Tanfolyamok külföldön 14 020 17 145 31 165
Egyéb programok külföldön 16 510 37 060 53 570
Magyarországi programok 32 900 4 530 37 430
Kiegészítő tevékenységi lista 61 550 25 920 87 470
Együttműködési programok összesen 124 980 84 655 209 635
Gyakorlatok - 346 600 346 600
Egyéb projektek:
Regionális nyelvképzés - 90 000 90 000
NATO törzsekbe és külszolgálatra utazók speciális felkészítése 5 000 15 000 20 000
Törzstisztképzés - 60 000 60 000
Tartalékkeret a meghívott státuszból eredő eddig még ismeretlen feladatokra (pl. NATO gyakorlatokon történő részvétel)
65 765

-

65 765
Honvédelmi Minisztérium összesen 195 745 596 255 792 000
Külügyminisztérium 42 970
Belügyminisztérium 19 000
Mindösszesen 853 970

  Vissza az oldal tetejére