Időállapot: közlönyállapot (1998.III.6.)

18/1998. (III. 6.) OGY határozat

a délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erőket felváltó erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről * 

Az Országgyűlés

1. a Magyar Köztársaságnak az Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, valamint az Alkotmány 40/C. §-ának (1) bekezdésére tekintettel előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a délszláv válság békés rendezésének megerősítését biztosító, az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatával létrehozandó, az SFOR erőket felváltó erők egységei Magyarország területén átvonulhassanak, átmenetileg állomásozhassanak, ideértve az állomásozás ideje alatt ezen szervezetek felkészítését, valamint a tevékenységhez szükséges vezetési és logisztikai feladatok ellátását, továbbá azt is, hogy ennek keretében repülőgépei az ország légterét és kijelölt repülőtereit igénybe vehessék.

Az átvonulás, illetve az állomásozás legfeljebb 1999. december 31-ig tarthat;

2. felhatalmazza a Kormányt, hogy az SFOR erőket felváltó erők egységeit magyarországi átvonulásuk, valamint átmeneti állomásozásuk során a nemzetközi jog által szokásosan nyújtott mentességekben részesítse, valamint, hogy megállapodjon a küldetésben részt vevő államok kormányaival az átvonulás, illetve az átmeneti állomásozás részletes feltételeiről és ezek pénzügyi vonatkozásairól.

A felhatalmazás kiterjed arra is, hogy a Kormány az IFOR és az SFOR egységei magyarországi átvonulása, valamint átmeneti állomásozása során kötött megállapodásokat tovább alkalmazza, illetve felülvizsgálja, és szükség szerint módosításukat kezdeményezze;

3. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a délszláv válság békés rendezésének végrehajtását biztosító erők (IFOR és SFOR) keretében működő korlátozott létszámú (nem több, mint 500 fő) magyar önálló műszaki alegység a szükséges technikai eszközökkel, egyéni (önvédelmi) fegyverzettel, felszereléssel ellátva a délszláv békét megerősítő, az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatával létrehozandó, az SFOR erőket felváltó erők keretében, legfeljebb 1999. december 31-ig tevékenykedjen;

4. az átvonulás, állomásozás, valamint a kiküldetés időtartamának esetleges meghosszabbításáról, illetve az e körben felmerülő bármely - az Országgyűlés hatáskörébe tartozó - kérdésről az Országgyűlés külön határoz;

5. felhívja a Kormányt, hogy az e határozat alapján tett intézkedéseiről az Országgyűlés Honvédelmi és a Külügyi Bizottságát 1998. szeptember 30-ig tájékoztassa.


  Vissza az oldal tetejére