Időállapot: közlönyállapot (1998.III.6.)

20/1998. (III. 6.) OGY határozat

a Genfben, 1973. június 26-án, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló 138. számú egyezmény megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által Genfben, 1973. június 26-án elfogadott, a foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló egyezményt;

2. felkéri a Magyar Köztársaság elnökét, hogy a megerősítő okiratot aláírásával és pecsétjével ellátva adja ki;

3. felkéri a külügyminisztert a megerősítő okirat letétbe helyezésére a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatójánál;

4. felkéri továbbá a külügyminisztert, hogy a megerősítő okirathoz csatolja azon - az egyezmény 2. Cikk 1. pontjának megfelelő - nyilatkozatot, miszerint Magyarországon

- a munkaviszony létesítésének feltétele a tankötelezettség teljesítése, azaz a 16. életév betöltése,

- egyes kivételes esetekben (iskolai szünet alatt, a tankötelezettség iskolarendszeren kívüli formában történő teljesítése esetén stb.) a 15. életévét betöltött személlyel is létesíthető munkaviszony,

- fiatalkorút nem szabad olyan munkára alkalmazni, amely testi alkatára, illetve fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel járhat. A vonatkozó munkaköröket jogszabály állapítja meg.


  Vissza az oldal tetejére