Időállapot: közlönyállapot (1998.III.18.)

34/1998. (III. 18.) OGY határozat

a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról * 

1. Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 41. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján - a társadalmi szervezetek támogatására, a Tv. 1. számú mellékletének I. Országgyűlés fejezet, 8. cím, 1. alcím, 1 kiemelt előirányzatában biztosított 291,1 millió forintot a határozat mellékletének I-V. fejezetében foglaltak szerint osztja fel.

2. E költségvetési támogatás a társadalmi szervezetek szervezeti és működési költségeinek fedezésére szolgál.

3. A költségvetési támogatást a Kincstár a következők szerint folyósítja:

a) egy összegben, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg a 3 millió forintot,

b) félévenként, amennyiben az érintett szervezet támogatása meghaladja a 3 millió forintot.

4. Ha ezen országgyűlési határozat alapján támogatásban részesített valamely társadalmi szervezet év közben szétválik, és az így létrejött új szervezetek tevékenységi köre együttesen megfelel a szétválás előtti szervezet tevékenységi körének, úgy a fel nem használt költségvetési támogatást létszámarányosan kell elosztani.

5. Amennyiben a társadalmi szervezet év közben feloszlással, illetőleg megszűnésének megállapításával szűnik meg, a fel nem használt támogatási összeget vissza kell utalni a Pénzügyminisztérium „Pártok és társadalmi szervezetek támogatása” kiadási számlára. A támogatás felhasználásáról szóló írásbeli beszámolót és elszámolást a feloszlás, illetőleg a megszűnés kimondásának napjától számított 60 napon belül a Társadalmi Szervezetek Költségvetési Támogatását Előkészítő Bizottságnak benyújtja.

6. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja. Azt a pályázat benyújtásakor meglévő saját tagszervezetein kívül más szervezetnek tovább nem adhatja.

7. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeg felhasználásáról köteles részletes írásbeli beszámolót és tételes elszámolást készíteni az Országgyűlés számára. A beszámolót és az elszámolást a tevékenység befejezését követően, de legkésőbb az 1999. évi költségvetési támogatás elnyerése iránti pályázattal együttesen kell benyújtani. Amennyiben a társadalmi szervezet az 1999. évi költségvetési támogatás elnyerése érdekében pályázatot nem nyújt be, a beszámolót és elszámolást legkésőbb 1999. március 1. napjáig köteles az Országgyűlésnek benyújtani.

8. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján történik.

Melléklet a 34/1998. (III. 18.) OGY határozathoz


Sor-
szám

Szervezetek
Támogatás
összege
1998. évre
(E Ft)
I. Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós és egészségmegőrzési, szociálpolitikai, valamint a karitatív társadalmi szervezetek
1. „ADRA” Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány 1 200
2. „Akarat” Diáksport Egyesület 900
3. „DELTA” Országos Katasztrófa Mentő Csoport 300
4. „Egészséges Ifjúságért” Szövetség 400
5. „Házat-Hazát” Alapítvány 900
6. „Józan Élet” Egészség- és Családvédő Országos Szövetség 700
7. „Képpel-Jellel” Beszédképtelen Mozgássérültek Szülői Egyesülete 900
8. „Kézenfogva” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értelmi Fogyatékosok Érdekvédelmi Egyesülete 800
9. „LÁNC” Egészségkárosodott Emberek Szervezeteinek Szövetsége 1 200
10. „MÁTRIX” Szenvedélybetegek Hozzátartozóinak Egyesülete 600
11. „Motíváció” Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 800
12. „Munkanélküliség helyett Vállalkozás” Közalapítvány 500
13. „Pápai Páriz” Egészségnevelési Országos Egyesület 600
14. „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvány 1 000
15. „Segítő Pártfogói Kezek” Alapítvány 850
16. „Szent István” Szeretet Szolgálata 1 000
17. „ZOUNUK” Nemzetközi Hadigondozott Alapítvány 250
18. A Szovjetunióban volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete 500
19. Alapítvány az örökbefogadó és nevelő szülőkért 300
20. Alfa Magzat-, Csecsemő-, Gyermek és Családvédelmi Szövetség 200
21. Alkohol-Drogsegély Ambulancia 100
22. Alkoholizmus Ellenes Egyesületek és Klubok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetsége 400
23. Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége 1 000
24. Asztmás Betegek Országos Szövetsége 800
25. Autisták Érdekvédelmi Egyesülete 850
26. Bárka Egyesület 1 400
27. Belszervi (krónikus) Betegek, Rokkantak Országos Egyesülete 700
28. Belszervi Betegek, Rokkantak Kunsági Egyesülete 250
29. Belszervi Betegek, Rokkantak Margaréta Egyesülete 50
30. Bohócszínház Alapítvány 900
31. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Krízisintervenciós-Mentálhigiénés Egyesület 300
32. Börtönben Élők Mentális és Szociális Gondozó Szolgálata 800
33. Budapesti Alkoholizmus Elleni Klubok Szövetsége 250
34. Conditio Humana Egyesület 1400
35. Cukorbetegek Budapesti Egyesülete 500
36. Családalapítók Egyesülete 300
37. Csecsemőotthonok Országos Szövetsége 250
38. DÉMOSZTHENÉSZ Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 800
39. Diabétesz Gyermek és Ifjúsági Országos Szövetség 600
40. DIALÍZIS Művesekezeltekért Alapítvány 250
41. Dinamikus Pszichológiai és Pszichiátriai Egyesület 200
42. Drog Stop Budapest Egyesület 700
43. Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 500
44. Egymást Segítő Egyesület 600
45. Együtt Egymásért Alapítvány 250
46. Első Magyar Vidéki Nőegylet 250
47. Észak-Magyarországi és Budapesti ASB Szamaritánus Egészségügyi és Házi Szociális Gondozó Szolgálat Egyesület
1 100
48. Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület 800
49. Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 1 000
50. Felnőtt CF Betegek Egyesülete 950
51. Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 1 100
52. Gyógyszertári Szakdolgozók Egyesülete 1 000
53. Gyöngyház Egyesület 500
54. Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége 600
55. Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége 1 500
56. Hasadék Centrum Alapítvány 900
57. Háttér Baráti Társaság a Melegekért 200
58. Holocaust Áldozatok Magyarországi Szövetsége 50
59. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 400
60. Johannita Segítő Szolgálat 1 600
61. Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 200
62. Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság 500
63. Kiút Szociális és Mentalhygiénés Egyesület 750
64. Laktóz Érzékenyek Társasága 270
65. Látássérült Cseppkő Országos Egyesület 600
66. Lélek-Hang Egyesület 400
67. Létminimum Alatt Élők Társasága 700
68. Liga az Agyi Érbetegségek Ellen 350
69. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete 800
70. Magzatvédő Társaság 450
71. Magyar Addiktológiai Társaság 300
72. Magyar Ápolási Egyesület 550
73. Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége 1 000
74. Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság 200
75. Magyar Családterápiás Egyesület 80
76. Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 200
77. Magyar Egészségügyi Társaság 550
78. Magyar Fogorvosok Egyesülete 150
79. Magyar Gyógytornászok Társasága 250
80. Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége 600
81. Magyar Hemofília Egyesület 900
82. Magyar Homeopata Orvosi Egyesület 200
83. Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesület 1 000
84. Magyar Karitász - Caritas Hungarica 2 100
85. Magyar Kékkereszt Egyesület 800
86. Magyar Kórházszövetség 250
87. Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 500
88. Magyar Mentálhigiénés Szövetség 200
89. Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége 1 500
90. Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége 200
91. Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 1 710
92. Magyar Pszichiátriai Társaság 200
93. Magyar Pszichodráma Egyesület 200
94. Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság 200
95. Magyar Szív Egyesület 800
96. Magyar Táplálékallergia Munkaközösség Egyesület 250
97. Magyar Testvéri Börtöntársaság 650
98. Magyar Transzperszonális Egyesület 100
99. Magyar Védőnők Egyesülete 500
100. Magyar Véradók Szövetsége 300
101. Magyarországi PKU Egyesület 1 100
102. Magyarországi Szegények és Hajléktalanok Országos Szövetsége 650
103. Márka-Dera Alkoholmentes Önsegítő Egyesület - Dolina 400
104. Megváltozott Munkaképességűek Országos Egyesülete 300
105. Mezőgazdasági Nyugdíjasok Országos Egyesülete 600
106. Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete 50
107. Nemzetközi Betegsegélyezési Társaság 800
108. Nemzetközi Tudományos-Kutató és Gyógyászati Oktatási, Felvilágosító Koliszka (Kiev)-Bölcső (Budapest) Cirill és Metód Alapítvány
600
109. Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége 1 300
110. Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége 400
111. Nyugdíjasok Egészségmegőrző, Környezetvédő és Természetvédő Szövetség 270
112. Nyugdíjasok Egyesülete 300
113. Nyugdíjasok Győr-Moson-Sopron Megyei Érdekvédelmi Szövetsége 300
114. Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége 250
115. Nyugdíjasok Közössége 200
116. Nyugdíjasok Országos Képviselete 1 100
117. Oltalom Karitatív Egyesület 3 000
118. Országos Dohányfüstmentes Egyesület 600
119. Pécs-Baranya Megyei Diabétesz Szövetség 200
120. Pest Megyei AE és AM Klubok Tagjainak Egyesülete 400
121. PLUSS, a magyarországi HIV-pozitívokat Segítő Egyesület 850
122. Rehabilitációs Centrum, Somogybükkösd 100
123. Rómaifürdő Telep Szabadidő és Diák Vízisport Egyesület 750
124. S.O.S. Egyesület a Szenvedélybetegekért 750
125. S.O.S. Krízis Alapítvány 600
126. STAFÉTA Alapítvány 150
127. Szamaritánusok Magyarországi Szövetsége 1 500
128. Szembetegek Országos Egyesülete 600
129. Szent György Lovagrend 300
130. Szent Lázár Lovagrend és Segélyszervezet 1 700
131. Szociális Szakmai Szövetség 200
132. Tessedik Sámuel Társaság 2 100
133. TRANSCAR (TRANSYLVANIA CARITAS) 1 500
134. UNITED WAY-ESE Szociális Központ Alapítvány 450
135. Utcai Szociális Segítők Egyesülete 1 000
136. Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete 170
137. Vas Megyei AE és AM Klubok Tagjainak Egyesülete 250
138. Vasutas Biztosító Egyesület 250
139. Vasutas Cukorbetegek Egyesülete 400
140. Vasutas Önkéntes Támogatási Alap 250
141. Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesülete 500
142. Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 1 300
143. VITALIS Életvédők Egyesülete 50
144. VITULUS Egyesület 500
145. Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége 500
Összesen: 91 000
II. Ifjúsági és gyermekérdekvédő társadalmi szervezetek
1. „Forráshely” a Magyar Gyerekek Világtalálkozójáért Egyesület 200
2. AGRYA Országos Szövetség 2 550
3. Állás-pont Állásteremtő Fiatalok Öntevékeny Ligája 350
4. Baloldali Ifjúsági Társulás 1 100
5. Bencés Diák Szövetség 150
6. Budapesti Önkormányzatok Középiskolai Szövetsége 300
7. Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület 100
8. Csillebérci Okosodó Egyesület 200
9. Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete 150
10. Doktoranduszok Országos Szövetsége 700
11. Egyesület a Diákönkormányzatokért 150
12. Egyetemes Magyar Pedagógus Egyesület 100
13. Európa Jövője Egyesület 1 200
14. Európai Hallgatók Egyesülete 200
15. Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége 200
16. Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület 700
17. Fiatal Sasok Országos Egyesülete 850
18. Fidelitas 500
19. Földrajz Tanárok Egylete 200
20. Független Magyar Ifjúság 800
21. Gyermeklánc Egyesület 1 300
22. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 150
23. Hátrányoshelyzetű Fiatalok Életmód és Szabadidő Szövetsége 200
24. IDE Szabadelvű Diákhálózat 600
25. Ifjú Szocialisták Mozgalom 500
26. Ifjúsági Demokrata Fórum 600
27. Ifjúsági Kereszténydemokrata Unió 600
28. Katedra 450
29. Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete 600
30. Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség 300
31. Katolikus Ifjúsági Mozgalom 750
32. Katolikus Szülők Országos Szövetsége 200
33. Kemény Gábor Iskolaszövetség 250
34. Keresztény Diákegyesületek Kartellszövetsége 300
35. Kompánia Egyesület 600
36. Középiskolások Szövetsége 150
37. Magyar Alapítványi Egyesületi és Magánoktatási Intézmények Egyesülete 400
38. Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége 400
39. Magyar Cserkészleány Szövetség 350
40. Magyar Cserkészszövetség 1 600
41. Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 150
42. Magyar Gyermek és Ifjúsági Lelkisegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 500
43. Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács 350
44. Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség 250
45. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 200
46. Magyar Hadtudományi Társaság 300
47. Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség 200
48. Magyar Informatikai és Kibernetikai Egyesület 200
49. Magyar Iskolaszék Egyesület 150
50. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület 200
51. Magyar Pedagógiai Társaság 1 250
52. Magyar Piarista Diákszövetség 150
53. Magyar Pszichológiai Társaság 1 200
54. Magyar Tehetséggondozó Társaság 600
55. Magyar Úttörők Szövetsége 2 450
56. Magyar Zeneiskolák Szövetsége 250
57. Magyarország Felfedezői Szövetség 1 400
58. Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdek-képviseleti Szövetsége 600
59. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 600
60. Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma 1 100
61. Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége 250
62. Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület 750
63. Mentálhigiénés Ifjúsági Társulások Országos Szövetsége 550
64. Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület 650
65. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 300
66. Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 350
67. Nonprofit Kutatócsoport Egyesület 150
68. Nyitott Képzések Egyesület 600
69. Országos Diák Unió 500
70. Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament 250
71. Országos Gyermekvédő Liga 1 700
72. Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete 150
73. P.Ó.K.-HÁLÓ (Patronáló-Óvó-Közösségi Háló) 1 200
74. PAX HUNGARICA Diákszervezetek Szövetsége 150
75. Pozitív Országos Szakmai Egyesület a nehezen kezelhető gyermekek megsegítésére 900
76. Református Fiatalok Szövetsége 850
77. Regnum Marianum 200
78. Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület 600
79. Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület 150
80. Szegedi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület 700
81. Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom 550
82. Táj- és Kertépítész Diákszövetség 300
83. Történelemtanárok Egylete 200
84. Vasárnapi Iskola Szövetség 200
85. VE-GA Gyermek- és Ifjúsági Szövetség 1 100
86. Zabhegyező Gyermekanimátorok Egyesülete 800
87. Zenetanárok Társasága 150
88. Zsidó Fiatalok Magyarországi Egyesülete 300
Összesen: 47 650
III. Természet- és környezetvédelmi társadalmi szervezetek
1. „Dunántúl” Környezetvédő Szövetség 100
2. „Jászkun” Természetvédelmi Szervezet 300
3. „NIMFEA” Természetvédelmi Egyesület 400
4. „TEKUMA” Természet és Kisállatvédő Egyesület 100
5. AMURT (Ananda Marga Universal Relief Team) Egyesület 500
6. Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége 200
7. Biokultúra Egyesület 600
8. Budapesti Városvédő Egyesület 900
9. Castanea Környezetvédelmi Egyesület 200
10. Duna Kör 1 000
11. E-misszió Természetvédelmi Egyesület 400
12. Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület Klubja 500
13. Életfa Környezetvédő Szövetség 1 200
14. Erdei Iskola 100
15. Fadrusz János Környezetvédő Egyesület 100
16. Falusi Turizmus Országos Szövetsége 500
17. Fauna Egyesület 200
18. Fekete István Országos Állatvédő Egyesület 800
19. Göncöl Szövetség 1 500
20. Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület 800
21. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület 200
22. Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ) 500
23. Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 100
24. Ipoly Unió 400
25. Kelet-Magyarországi Környezetvédelmi Egyesület 250
26. Kerékpárral Közlekedők Országos Szövetsége 300
27. Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület 900
28. Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége 100
29. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület 300
30. Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület 100
31. Környezetvédelmi Információs Klub Nonprofit Egyesület 100
32. Körös Klub 100
33. Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyesület 100
34. Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület 200
35. Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Növeléséért 500
36. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség 1 100
37. Magyar Állatkertek Szövetsége 300
38. Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség 300
39. Magyar Arborétumok és Botanikuskertek Szövetsége 300
40. Magyar Bioetikai Társaság 100
41. Magyar Denevérkutatók Baráti Köre 400
42. Magyar Faluszövetség 150
43. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 700
44. Magyar Környezetvédelmi Egyesület 800
45. Magyar Közlekedési Klub Egyesület 100
46. Magyar Madártani Egyesület „Somogy” Természetvédelmi Szervezete 500
47. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2 700
48. Magyar Rovartani Társaság 200
49. Magyar Természetbarát Szövetség 1 200
50. Magyar Természetvédők Szövetsége 1 800
51. Magyarországi Kárpát Egyesület 200
52. Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület 400
53. Misina Természet- és Állatvédő Egyesület 100
54. Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület 600
55. Nyugdíjasok Egészségmegőrző, Környezetvédő és Természetvédő Szövetség 200
56. PANGEA Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 200
57. PANNON Természetvédő Szövetség 200
58. Pécsi Zöld Kör Egészség-, Természet-, Környezetvédő Baráti Kör 400
59. Reális Zöldek Klub 300
60. Reflex Környezetvédő Egyesület 1 600
61. Süni Magazin Barátainak Egyesülete 700
62. Természet BUVÁR Egyesület 1 100
63. Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete 700
64. Tisza-Klub 1 200
65. Tiszadobi Természetvédők 200
66. Tiszántúli Természetvédők Társulata 400
67. Város- és Faluvédők Szövetsége HUNGARIA NOSTRA 1 400
68. Városi Biciklizés Barátai 150
69. Vásárhelyi István Természetvédelmi Kör 300
70. Velencei-tó Barátainak Szövetsége 200
71. Zempléni Környezetvédelmi Egyesület 200
72. Zöld Akció Egyesület 700
73. Zöldszív Ifjúsági Természetvédelmi Tömegmozgalom 1 000
Összesen: 37 650
IV. Kulturális és művelődési társadalmi szervezetek
1. „Kisgrafika Barátok Köre” Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület 300
2. „Örökség” Gyermek Népművészeti Egyesület 500
3. „Ötágú síp” Kulturális Egyesület 100
4. A Néppel a Nemzetért szellemi mozgalom 100
5. Academia Ludi et Artis Egyesület 200
6. Általános Művelődési Központok Országos Egyesülete 300
7. Alternatív Színházak Szövetsége 200
8. Amatőr Költők és Írók Szövetsége 100
9. Anyanyelvápolók Szövetsége 700
10. Bárdos Lajos Társaság 200
11. Bernáth Aurél Társaság 100
12. Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 800
13. Bohémia Baráti Kör 100
14. Bonyhádi Székely Kör 100
15. Bonyhádi Székely Szövetség 200
16. Budai Fotó és Filmklub 100
17. Budakörnyéki Székely Kör 200
18. Budapesti Művészetbarátok Egyesülete 400
19. Budapesti Népművelők Egyesülete 400
20. Budapesti Székely Kör 300
21. Cimbalom Világszövetség 100
22. Cserhát Művész Kör 100
23. Erdei Ferenc Társaság 100
24. Erdélyi Magyarok Egyesülete 800
25. Erkel Ferenc Táncegyüttes 200
26. Fáklya Club Egyesület 500
27. FAOSZ Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége 100
28. Fekete István Irodalmi Társaság 300
29. Fészek Művészklub 1 000
30. Fiatal Iparművészek Stúdiója 600
31. Fiatal Képzőművészek Stúdiója 800
32. Filantróp Társaság 200
33. Hármashatár Irodalmi Társaság 100
34. Honismereti Szövetség 1 000
35. Honvéd Hagyományőrző Egyesület 200
36. Honvéd Kulturális Egyesület 100
37. Honvéd Kulturális Szövetség 300
38. ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága 300
39. Ifjú Zenebarátok Magyarországi Szervezete 1 000
40. Igen Katolikus Kulturális Egyesület 400
41. Irodalmi Társaságok Szövetsége 500
42. Isonzó Baráti Kör 100
43. Jászok Egyesülete 100
44. József Attila Kör 500
45. Kalevala Baráti Kör 200
46. Kapos ART Képző- és Iparművészeti Egyesület 300
47. Kazinczy Ferenc Társaság 300
48. Kékfa Kulturális Szervező, Szolgáltató és Tehetséggondozó Egyesület 300
49. Kortárs Táncszínházi Egyesület 300
50. Kossuth Szövetség 300
51. Kölcsey Társaság 200
52. Középeurópa Fényműhely Egyesület 100
53. Kultúraközvetítők Társasága 500
54. Lakatos Demeter Egyesület 100
55. Liszt Ferenc Társaság 500
56. Magyar Akrobatikus Rock'n Roll Szövetség 100
57. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 800
58. Magyar Csillagászati Egyesület 100
59. Magyar Csipkekészítők Egyesülete 100
60. Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség 100
61. Magyar Drámapedagógiai Társaság 1 000
62. Magyar Egyházzenei Társaság 500
63. Magyar Egyiptomi Baráti Társaság 100
64. Magyar Festők Társasága 300
65. Magyar Film- és Tv-művészek Szövetsége 400
66. Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége 600
67. Magyar Fotográfiai Egyesület 100
68. Magyar Fotóklubok és Szakkörök Szövetsége 500
69. Magyar Fotóművészek Szövetsége 500
70. Magyar Fúvószenei Szövetség 300
71. Magyar Fuvószenészek és Fuvósegyüttesek Társasága 200
72. Magyar Független Film és Video Szövetség 400
73. Magyar Garabonciás Szövetség 2 000
74. Magyar Grafikusművészek Szövetsége 300
75. Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 200
76. Magyar Huszár- és Lovashagyományőrző Társaság 200
77. Magyar Illusztrátorok Társasága 200
78. Magyar Írók Egyesülete 500
79. Magyar Írószövetség 1 300
80. Magyar Jazz Szövetség 300
81. Magyar Kárpitművészek Egyesülete 300
82. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége 1 000
83. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága 600
84. Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetsége 600
85. Magyar Kodály Társaság 300
86. Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 200
87. Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége - KÓTA 1 000
88. Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1 000
89. Magyar Kulturális Szövetség 300
90. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Barátainak Köre 200
91. Magyar Muzsikus Fórum 300
92. Magyar Népművelők Egyesülete 1 000
93. Magyar Néprajzi Társaság 500
94. Magyar P.E.N. Club 500
95. Magyar Papírművészeti Társaság 100
96. Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 200
97. Magyar Restaurátorok Egyesülete 200
98. Magyar Szemiotikai Társaság 100
99. Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége 200
100. Magyar Színházi Társaság 500
101. Magyar Szobrász Társaság 200
102. Magyar Táncművészek Szövetsége 300
103. Magyar Üvegművészeti Társaság Egyesülete 200
104. Magyar Vízfestők Társasága 100
105. Magyar Zenei Tanács 600
106. Magyar Zeneművészek és Táncművészek Világszövetsége 300
107. Magyar Zeneszerzők Egyesülete 500
108. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 500
109. Magyar-Japán Baráti Társaság 200
110. Magyar-Kubai Baráti Társaság 100
111. Magyar-Laoszi Baráti Társaság 100
112. Magyarországi Alkotótelepek és Symposionok Társasága (Symposion Társaság) 200
113. Magyarországi Eszperantó Szövetség 400
114. Magyarországi Humboldt Egyesület 150
115. Makadám Művelődési Egyesület 300
116. MAMÜ Társaság 300
117. Martin György Néptánc Szövetség 300
118. MASZK - Magyarországi Alternatív Színházi Központ, Színházi Szaktevékenységeket Támogató Egyesület
500
119. MASZK Színészkamarai Egyesület 400
120. Médium-Art Stúdió 100
121. Mensa HungarIQa Egyesület 100
122. Mezőgazdasági Emlékeket Védők Fejér Megyei Egyesülete 100
123. Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Diákjainak Országos Szövetsége 600
124. Mikszáth Kálmán Társaság 500
125. Móra Ferenc Közművelődési Egyesület 100
126. Móricz Zsigmond Társaság 400
127. Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 400
128. Munkásfórumok Országos Szövetsége 100
129. Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság 150
130. Nemhivatásos Színházak Szövetsége 500
131. Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége 500
132. Nemzetközi Kodály Társaság 400
133. Népművészeti Egyesületek Szövetsége 1 800
134. Néprajzi Múzeum Barátainak Köre Egyesület 200
135. Nimród Fotóklub 200
136. Nullpont Kulturális Egyesület 200
137. Olvasókörök Szövetsége 200
138. OM Program Társadalmi Szervezete 300
139. Országos Diákszínjátszó Egyesület 1 000
140. Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság 200
141. Országos Széchenyi Kör 400
142. Országos Versmondó Egyesület 500
143. Ökumenikus Tanulmányi Központ 400
144. Pécsi Magyar-Román Baráti Társaság 200
145. Pest-Budai Petőfi Egyesület 100
146. Petőfi Sándor Társaság 500
147. Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság 100
148. Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 200
149. Rákóczi Szövetség 1 300
150. Rákóczi Tárogató Egyesület 100
151. Rátkai Márton Klub 300
152. Református Egyházzenészek Munkaközössége 300
153. Richard Wagner Társaság 200
154. Szabad Képző- és Iparművészek Országos Szövetsége 300
155. Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete 200
156. Szabad Színjátszásért Egyesület 300
157. Szárszó Baráti Kör 200
158. Széchenyi Társaság 300
159. Szent Korona Szövetség 100
160. Szőnyi István Emlékmúzeum Baráti Kör 300
161. Tájak-Korok-Múzeumok Egyesülete 1 000
162. Táncház Egyesület 400
163. Táncpedagógusok Országos Szövetsége 200
  Vissza az oldal tetejére