Időállapot: közlönyállapot (1998.VII.10.)

43/1998. (VII. 10.) OGY határozat

a családi támogatások átalakításáról * 

A családok támogatásának rendszerét úgy kell átalakítani, hogy jobban szolgálják a társadalmi esélyegyenlőség és a népesedéspolitikai célokat.

Annak érdekében, hogy az új szabályok már 1999. január 1-jétől életbe léphessenek, az Országgyűlés a következő határozatot hozza:

1. A családi pótlék rendszerét a következő célok szerint kell átalakítani:

a) a családi pótlék minden gyermek után alanyi jogon jár, függetlenül a szülők jövedelmi viszonyaitól,

b) a családi pótlék összege differenciáltan kerül megállapításra, a családban élő gyermekek száma, a gyermekek egészségi állapota szerint.

2. A gyermekek tanköteles korától a családi pótlékot - összegében azonos - iskoláztatási támogatás váltja fel.

3. A gyermekgondozási segély alanyi jogon jár minden anyának a gyermeke hároméves koráig, a szülők jövedelmétől függetlenül.

4. A személyi jövedelemadóból leírható kedvezmény illeti meg a szülőket.

5. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a határozatban foglalt feladatok megvalósításához szükséges törvénymódosításokat 1998. november 30-ig terjessze az Országgyűlés elé.

E határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére