Időállapot: közlönyállapot (1998.X.21.)

60/1998. (X. 21.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

az Ügyrendi bizottságba

Kristyánné Aknai Erzsébet korábban megüresedett helyére

Herczog Editet,

a Kulturális és sajtó bizottságba

dr. Isépy Tamás helyett

Rogán Antalt,

a Költségvetési és pénzügyi bizottságba

Rogán Antal helyett

dr. Isépy Tamást

a bizottság tagjává megválasztja.


  Vissza az oldal tetejére