Időállapot: közlönyállapot (1998.X.30.)

61/1998. (X. 30.) OGY határozat

a délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erőket felváltó erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről szóló 18/1998. (III. 6.) OGY határozat módosításáról * 

A délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erőket felváltó erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről szóló 18/1998. (III. 6.) OGY határozat 3. pontja a következők szerint módosul:

(Az Országgyűlés)

„3. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a délszláv válság békés rendezésének végrehajtását biztosító erők (IFOR és SFOR) keretében működő korlátozott létszámú (nem több, mint 500 fő) magyar önálló műszaki alegység a rendszeresített technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátva a délszláv békét megerősítő, az ENSZ Biztonsági Tanács határozatával létrehozandó, az SFOR erőket felváltó erők keretében, legfeljebb 1999. december 31-ig tevékenykedjen;”


  Vissza az oldal tetejére