Időállapot: közlönyállapot (1998.XI.23.)

68/1998. (XI. 23.) OGY határozat

az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal működése és felügyelete során felmerült aggályok kivizsgálására irányuló parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról * 

I. Az Országgyűlés a Házszabály 34. §-ának, valamint a 36. §-ának (2) bekezdése alapján vizsgálóbizottságot hoz létre az APEH működése és pénzügyminiszteri felügyelete során felmerült aggályok kivizsgálására.

II. A vizsgálóbizottság feladata a következő kérdések megválaszolása:

1. Megfelel-e a valóságnak, hogy az APEH elnöke, illetve helyettesei azt megelőzően fértek hozzá az APEH számítógépes rendszeréhez, valamint gyakorolták későbbi tisztségükkel összefüggő jogaikat, hogy e tisztségre a jogszabálynak megfelelő módon kinevezést kaptak volna?

2. Valóban jogellenesen szűnt-e meg azoknak az APEH tisztségviselőknek a közszolgálati jogviszonya, akik vizsgálatot folytattak a Simicska Lajos és más Fidesz-vezetők, illetve közeli hozzátartozóik által korábban vagy jelenleg jegyzett cégek adótartozásával, illetve működésével kapcsolatban? Mi volt ezeknek a vizsgálatoknak az eredménye, ha nem fejeződtek be, ki fogja a vizsgálatokat folytatni, illetve mi lesz a vizsgálatok sorsa?

3. Biztosította-e - ha igen, hogyan - a pénzügyminiszter az APEH részrehajlás nélküli működését a 2. pontban írt vizsgálatokkal kapcsolatban?

4. Adott-e az APEH a Központi Bűnüldözési Igazgatóságnak megbízást a Széria XIII. Kft., illetve a SYNERGY Kft. körüli adóügyek kivizsgálására, ha igen, milyen eredménnyel?

5. Végezetül, megfelelően gyakorolta, illetve gyakorolja-e felügyeleti jogát a pénzügyminiszter az APEH működése felett, biztosította-e az APEH és annak vezetője jogszabályoknak megfelelő működését?

III. A vizsgálóbizottság maga határozza meg eljárási rendjét és vizsgálati módszereit.

IV. A vizsgálóbizottság tevékenységéről jelentést készít, melynek tartalmaznia kell

a) a bizottság feladatát;

b) a bizottság által meghatározott eljárási rendet és vizsgálati módszereket;

c) a bizottság ténybeli és jogi megállapításait;

d) annak bemutatását, hogy megállapításait milyen bizonyítékokra alapította;

e) a vizsgálat által érintett szerv vagy személy észrevételeit a lefolytatott vizsgálat módszereire és megállapításaira vonatkozóan;

f) javaslatot a szükséges intézkedésekre.

V. A vizsgálóbizottság tizenkét tagból áll. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:

Fidesz-Magyar Polgári Párt 3 fő
FKgP 2 fő
MDF 1 fő
MSZP 3 fő
SZDSZ 2 fő
MIÉP 1 fő

VI. A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a képviselőcsoportok vezetőinek javaslata alapján a Házbizottság terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek, amelyről az vita nélkül határoz. A bizottság elnöke az érintett Kormány ellenzékéhez tartozó képviselő.

VII. A bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. Működésének költségeit az Országgyűlés fedezi költségvetéséből.


  Vissza az oldal tetejére