Időállapot: közlönyállapot (1998.XI.23.)

69/1998. (XI. 23.) OGY határozat

a politikusokról és más közéleti személyiségekről, valamint azok családtagjairól az előző parlamenti ciklusban folytatott törvénytelen és titkos adatgyűjtést vizsgáló bizottság felállításáról * 

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34. §-ának (1) bekezdése, valamint a 36. §-ának (2) bekezdése alapján a politikusokról és más közéleti személyiségekről, valamint azok családtagjairól az előző parlamenti ciklusban folytatott törvénytelen és titkos adatgyűjtés vizsgálatára vizsgálóbizottságot hoz létre.

2. A bizottság feladata annak megállapítása, hogy a politikusokról és más közéleti személyiségekről, valamint azok családtagjairól az előző parlamenti ciklusban folytatott törvénytelen és titkos adatgyűjtést megvizsgálja, az azt végrehajtó, arra megbízást adó személyek és szervezetek kilétét megállapítsa, az adatgyűjtés módszerét feltárja.

3. A vizsgálóbizottság 12 tagból áll. A bizottság tagjaira a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:

Fidesz-Magyar Polgári Párt 3 fő
MSZP 3 fő
SZDSZ 2 fő
FKgP 2 fő
MDF 1 fő
MIÉP 1 fő

4. A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a Házbizottság terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek. A vizsgálóbizottság elnöke az érintett Kormány ellenzékéhez tartozó képviselő.

5. A bizottság megbízatása kiterjed minden, az e határozat 1-2. pontját érintő vizsgálatra, és az ennek alapján szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslattételre. A bizottság a munkája során a feladatával összefüggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be. A kért adatokat mindenki köteles a bizottság rendelkezésére bocsátani, illetőleg köteles a bizottság előtt vallomást tenni. A bizottság a feladatköréhez tartozó ügyekben jogosult megismerni az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény mellékletében az általános adatfajták körében a 16. és 21. pontokban, a Rendőrség körében a 45., 46. és 48. pontokban, a Nemzetbiztonsági Szolgálatok körében a 98-101., 103-104., 106., 108-110., 115-117., 119., 123. pontokban foglalt adatokat.

6. A bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. Működésének költségeit az Országgyűlés - költségvetéséből - fedezi.

7. A bizottság működésének rendjét maga állapítja meg.

8. A bizottság megállapításairól jelentést készít, melyet az Országgyűlés elé terjeszt.

9. A bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig tart.


  Vissza az oldal tetejére