Időállapot: közlönyállapot (1998.XI.23.)

70/1998. (XI. 23.) OGY határozat

a Kellő körültekintéssel járt-e el a Kormány a hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben, különös tekintettel olyan személyek kinevezésére, akikkel kapcsolatban tisztázatlan, kétes gazdasági összefüggések merültek fel? kérdést vizsgáló bizottság felállításáról * 

1. Az Országgyűlés létrehozza a „Kellő körültekintéssel járt-e el a Kormány a hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben, különös tekintettel olyan személyek kinevezésére, akikkel kapcsolatban tisztázatlan, kétes gazdasági összefüggések merültek fel?” kérdést vizsgáló bizottságát.

2. A vizsgálat tárgya:

Az Országgyűlés a Házszabály 34. §-ának (1) bekezdése, valamint a 36. §-ának (2) bekezdése alapján a Fidesz-FKgP-MDF Kormánynak a hatáskörébe tartozó személyi kérdések vizsgálatára, a kinevezési eljárások jogszerűségének és szabályszerűségének vizsgálatára vizsgálóbizottságot hoz létre. A vizsgálóbizottság feladat- és hatáskörébe tartozik a kinevezésekkel kapcsolatban megvizsgálni azt, hogy az eljáró személy vagy személyek feladat- és hatáskörükben miként jártak el, a kinevezéseket megelőző felmentések jogszerűek voltak-e?

A bizottság vizsgálata terjedjen ki arra:

- Kellő körültekintéssel, a jogszabályoknak megfelelően járt-e el Orbán Viktor miniszterelnök Gansperger Gyulának, az ÁPV Rt. elnök-vezérigazgatójának kinevezésekor?

- Kellő körültekintéssel, a jogszabályoknak megfelelően járt-e el Járai Zsigmond pénzügyminiszter az APEH elnökének, dr. Simicska Lajosnak a kinevezésekor?

- Kellő körültekintéssel járt-e el Orbán Viktor miniszterelnök, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal címzetes államtitkárának 1998. július 15-i hatállyal történt felmentésekor? Miért nem történt meg a hivatal új elnökének kinevezése? Megállapítható-e az igazságügyminiszter mulasztása a NEKH elnöke kinevezésének késedelmességében?

- Milyen körülmények között mentették fel az OTSH elnökét?

- Elfogadható-e a Kormányhoz közelálló személyek kinevezése vezetői tisztségekre, ha a szükséges szakmai gyakorlattal nem rendelkeznek?

- Milyen jogszabályi felhatalmazás alapján, milyen feladat- és hatáskörben jár el a „kijelölt miniszter”?

3. A vizsgálóbizottság 12 tagból áll. A bizottság tagjaira a képviselőcsoportok vezetői tesznek javaslatot az alábbiak szerint:

Fidesz-Magyar Polgári Párt 3 fő
FKgP 2 fő
MDF 1 fő
MSZP 3 fő
SZDSZ 2 fő
MIÉP 1 fő

4. A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a képviselőcsoportok vezetőinek javaslata alapján a Házbizottság terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek, amelyről az vita nélkül határoz. A bizottság elnökét az ellenzéki, alelnökét a kormánypárti képviselőcsoportok együttesen jelölik.

5. A bizottság megbízatása kiterjed minden, az e határozat 1. pontját érintő vizsgálatra, és az ennek alapján szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslattételre.

6. A bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. Működésének költségeit az Országgyűlés - költségvetéséből - fedezi.

7. A bizottság megállapításairól jelentést készít, melyet az Országgyűlés elé terjeszt.

8. A bizottság működésének rendjét maga állapítja meg.


  Vissza az oldal tetejére