Időállapot: közlönyállapot (1998.XII.4.)

73/1998. (XII. 4.) OGY határozat

a Bosznia-Hercegovinában az SFOR erők keretében felállítandó Többnemzetiségű Speciális Alakulatban (MSU) való magyar katonai részvételről * 

Az Országgyűlés

1. hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Köztársaság részéről a Bosznia-Hercegovinában az SFOR erők keretében felállítandó Többnemzetiségű Speciális Alakulatban (MSU) a Magyar Honvédség állományából legfeljebb 10 fő, egyéni fegyverrel, felszereléssel ellátva, legfeljebb 1999. december 31-ig részt vegyen;

2. felhatalmazza a honvédelmi minisztert az MSU tevékenységében részt vevő állomány kijelölésére, felkészítésére és az 1. pont figyelembevételével az igényekhez igazodó útba indításának előkészítésére;

3. tudomásul veszi, hogy

a) a helyszíni műveletek költségeit az SFOR fedezi,

b) a kiutazó állomány kiállításának költségeit a Honvédelmi Minisztérium saját költségvetéséből biztosítja;

4. a kiküldetés időtartamának esetleges meghosszabbításáról az Országgyűlés külön határoz.

  Vissza az oldal tetejére