Időállapot: közlönyállapot (1998.XII.16.)

77/1998. (XII. 16.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak az Európa Tanács Társadalomfejlesztési Alapjához történő csatlakozásával összefüggésben az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló, Párizsban, 1949. szeptember 2-án kelt Általános Megállapodás Harmadik Kiegészítő Jegyzőkönyvének megerősítéséről * 

1. Az Országgyűlés

a) megerősíti a Magyar Köztársaság az Európa Tanács Társadalomfejlesztési Alapjához (a továbbiakban: Alap) történő csatlakozásával összefüggésben az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló, Párizsban, 1949. szeptember 2-án kelt Általános Megállapodás Harmadik Kiegészítő Jegyzőkönyvét;

b) felkéri a köztársasági elnököt a megerősítő okirat kiállítására;

c) felkéri a külügyminisztert, hogy a megerősítésről szóló okiratot helyezze letétbe az Európa Tanács főtitkáránál;

d) felhívja a Kormányt, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 16. §-ának (1) bekezdése alapján az Alaphoz történő csatlakozás mielőbbi törvénybe iktatása érdekében, annak hatálybalépését követően haladéktalanul terjessze az Országgyűlés elé az Alaphoz történt csatlakozásról szóló törvényjavaslatot.

2. A jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére