Időállapot: közlönyállapot (1998.XII.16.)

80/1998. (XII. 16.) OGY határozat

az ítélőtáblák és a fellebbviteli főügyészségek felállításával kapcsolatos feladatokról * 

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, vizsgálja meg - az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és a legfőbb ügyész bevonásával -, hogy az ítélőtáblák, valamint a fellebbviteli főügyészségek felállításának személyi és tárgyi feltételei milyen határidővel és milyen módon biztosíthatók. A felülvizsgálat terjedjen ki a büntetőeljárás és a Polgári perrendtartás jogorvoslati rendszerének átgondolására is. A felülvizsgálat eredményeként a Kormány 1999. június 30-ig nyújtson be az Alkotmánnyal összhangban álló törvényjavaslatot az Országgyűléshez.


  Vissza az oldal tetejére