Időállapot: közlönyállapot (1998.XII.26.)

82/1998. (XII. 26.) OGY határozat

a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről szóló 30/1997. (IV. 18.) OGY határozat módosításáról * 

A területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről szóló 30/1997. (IV. 18.) OGY határozat III. fejezet 9. pontja felvezető szövegének helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő 10. ponttal egészül ki:

„9. Az állami forrásokból a fejlesztésekhez, beruházásokhoz együttesen nyújtható támogatások elérhető felső határát - ha törvény vagy kormányrendelet másképp nem intézkedik - a megyénként egy főre jutó bruttó nemzeti termék (GDP) figyelembevételével - a 10. pontban foglaltaknak megfelelő esetek kivételével - a következők szerint kell meghatározni:”

„10. Azoknál az önkormányzati és nonprofit szervezetek által megvalósított fejlesztéseknél és beruházásoknál, amelyek a IV. fejezet 4-7. pontjaiban meghatározott területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségben, illetve 8. pontjában meghatározott területfejlesztési szempontból kedvezményezett településen valósulnak meg az állami támogatások együttes felső határa szempontjából III. fejezet 9. a) pontjában foglaltak alkalmazhatók akkor is, ha a megyénként egy főre jutó bruttó nemzeti termék (GDP) meghaladja az országos átlag 75%-át.”


  Vissza az oldal tetejére