Időállapot: közlönyállapot (1998.XII.26.)

83/1998. (XII. 26.) OGY határozat

a gazdasági kamarákra vonatkozó törvényi szabályozás felülvizsgálatáról * 

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a vállalkozási szabadság, az önszerveződés és közteherviselés általános elveinek érvényesülése, továbbá a gazdasági kamarák továbbfejlesztése céljából tekintse át a gazdasági kamarákra vonatkozó törvényi szabályozást.

1. Ennek keretében vizsgálja meg, hogy

a) a kamarák eddigi működéséből milyen tapasztalatok vonhatók le;

b) a gazdasági kamaráknál a tagsági jogviszony - keletkezése, fenntartása és megszűnése - tekintetében indokolt-e a kötelező kamarai tagság fenntartása, vagy célszerűbb azt önkéntes alapra helyezni;

c) az Állami Számvevőszék ellenőrzési jogköre kiterjeszthető-e a gazdasági kamarákra;

d) a gazdaság- és vállalkozásfejlesztési feladatok tekintetében milyen lehetőségek kínálkoznak a gazdasági kamarák szerepének erősítésére;

e) a működés hatékonyságának javítása érdekében célszerű-e a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Kézműveskamara és a Magyar Agrárkamara közös szervezetbe történő integrálása;

f) van-e lehetőség a gazdajegyzőknek a megyei földművelési és vidékfejlesztési hivatalok felügyelete alá helyezésére.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a határozati javaslatba foglaltak eredményeként, az abban szereplő feladatok végrehajtásából következő, azok megvalósításához szükséges törvénymódosítási javaslatokat - a határozat elfogadásától számított - hatvan napon belül terjessze az Országgyűlés elé.

Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére