Időállapot: közlönyállapot (1999.III.5.)

1999. évi III. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról * 

1. § (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 178. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A hitelintézettel szemben fennálló, pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységből származó követelések esetében a Cstv. 46. §-ának (7) bekezdése nem alkalmazható.”

(2) A Hpt. 182. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A felszámolóra a Cstv. 59. §-a, valamint 60. §-ának (4)-(6) bekezdése nem alkalmazható.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell. Ha a folyamatban lévő felszámolási eljárásban az 1. § (1) bekezdésében meghatározott hitelező a Cstv. 46. §-ának (7) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettségének már eleget tett, akkor a hitelező - bírósági ügyszámra hivatkozással történő - kérelmére a bíróság Gazdasági Hivatala legkésőbb harminc napon belül köteles a hitelező által befizetett összeget visszafizetni.


  Vissza az oldal tetejére