Időállapot: közlönyállapot (1999.III.29.)

1999. évi XXXII. törvény

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti szabályozásáról * 

Az Országgyűlés a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyes településein, a tó ökológiai állapotának javítása, a környezet - kiemelten a vízminőség védelme -, a természeti, tájesztétikai értékek, valamint a minőségi turizmusra alkalmas területek megőrzése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § (1) A törvény rendelkezései a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet e törvény mellékletében meghatározott településeinek a területére terjednek ki.

(2) A törvény rendelkezései a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének az Országgyűlés által történő elfogadásáig alkalmazhatóak.

2. § (1) A mellékletben megjelölt települések (a továbbiakban: települések) területén új beépítésre szánt terület - a közmű, a temető és a hulladékgazdálkodás építményeinek elhelyezésére szolgáló terület kivételével - nem jelölhető ki.

(2) A települések területén a jóváhagyott településrendezési tervekben már kijelölt beépítésre szánt területen lévő telkeken építmények elhelyezésére engedély csak akkor adható, ha a telek teljesen közművesített, az építés következtében jelentkező többletigényeket a közművek biztosítani tudják.

3. § (1) A települések mezőgazdasági területének a volt zártkerti részén lévő telkeken építési engedély csak az 5000 m2-t meghaladó nagyságú, szőlőműveléssel hasznosított telkekre, legfeljebb 1%-os beépítettséggel, egyszintes, legfeljebb 4,5 méter homlokzatmagasságú, tájba illő építményre adható.

(2) A települések (1) bekezdés alá nem tartozó mezőgazdasági területén építési engedély csak a 2 ha-nál nagyobb, szőlőműveléssel hasznosított telkekre, az (1) bekezdésben meghatározott építményre adható.

4. § (1) A 3. §-ban meghatározott területeken az építési engedély kiadásának további feltétele, hogy a területre szabályozási terv és az ehhez tartozó helyi építési szabályzat már rendelkezésre álljon, továbbá a szőlőművelés tényét az ingatlan-nyilvántartás adataival igazolták, és a tulajdonos szőlőművelés fenntartásáról szóló kötelezettségvállalását az illetékes hegyközség hegybírája igazolja.

(2) A 3. § alá nem tartozó beépítésre nem szánt külterületi területeken - a közlekedési építmények és műtárgyaik, valamint az egyéb nyomvonalas létesítmények és műtárgyaik kivételével - építmény elhelyezésére építési engedély nem adható ki.

(3) A még be nem épített part menti 30 méteres területsávban - függetlenül az adott terület területfelhasználási besorolásától - új épület nem létesíthető.

5. § (1) Ez a törvény 1999. április 1-jén lép hatályba, és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről szóló törvény hatálybalépésével hatályát veszti.

(2) A törvény rendelkezéseit az első fokú határozattal még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

(3) Ez a törvény a települések egyes részeire közigazgatási határozattal elrendelt telekalakítási és építési tilalmakat, továbbá az e törvény hatálybalépése előtt kiadott, jogerős, végrehajtható és még érvényes elvi építési engedélyeket és építési engedélyeket nem érinti.

Melléklet az 1999. évi XXXII. törvényhez

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet átmeneti építési szabályozással érintett települései

1. Ábrahámhegy

2. Alsóörs

3. Aszófő

4. Badacsonytomaj

5. Badacsonytördemic

6. Balatonakali

7. Balatonalmádi

8. Balatonberény

9. Balatonboglár

10. Balatonederics

11. Balatonföldvár

12. Balatonfüred

13. Balatonfűzfő

14. Balatongyörök

15. Balatonkenese

16. Balatonkeresztúr

17. Balatonlelle

18. Balatonmáriafürdő

19. Balatonőszöd

20. Balatonszárszó

21. Balatonszemes

22. Balatonszepezd

23. Balatonudvari

24. Balatonvilágos

25. Csopak

26. Fonyód

27. Gyenesdiás

28. Hévíz

29. Keszthely

30. Kővágóörs (Pálköve-településrész)

31. Lovas

32. Örvényes

33. Paloznak

34. Révfülöp

35. Siófok

36. Szántód

37. Szigliget

38. Tihany

39. Vonyarcvashegy

40. Zamárdi

41. Zánka

A törvény rendelkezései nem terjednek ki az 1-41. sorszám alatt felsorolt települések közül a Siófok balatonkiliti, a Zamárdi kőhegyi, a balatonszárszói, a balatonszemesi, a balatonöszödi, a balatonlellei, a balatonboglári, a balatonberényi, a balatonkeresztúri, a hévízi, a balatongyöröki, a révfülöpi, a Balatonszepezd végmáli és öreghegyi, a Lovas kishegyi és öreghegyi, a Balatonudvari leshegyi és öreghegyi volt zártkerti területekre.


  Vissza az oldal tetejére