Időállapot: közlönyállapot (1999.VI.18.)

1999. évi LVII. törvény

a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Alanya az adónak az az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy is, aki az (1) bekezdés szerinti termékértékesítést rendszeresen vagy üzletszerűen végzi, nem értve ide azt a természetes személyt, aki az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 55. §-a szerinti különleges jogállást fenntartja.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit 1999. január 1-jétől alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére