Időállapot: közlönyállapot (1999.VI.21.)

1999. évi LXI. törvény

egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről * 

1. § Az e törvény mellékletében felsorolt törvények és törvényerejű rendeletek e törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik.

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Melléklet az 1999. évi LXI. törvényhez

A törvény 1. §-a alapján hatályukat vesztő törvények és törvényerejű rendeletek

TÖRVÉNYEK

1945. évi VI. törvény a nagybirtokrendszer megszüntetése és a földműves nép földhöz juttatása tárgyában kibocsátott kormányrendelet törvényerőre emeléséről;
1946. évi IX. törvény a telepítésről és a földreform befejezésének előmozdításáról;
1946. évi XII. törvény a volt rendi megkülönböztetésekből eredő egyes házassági, vagyonjogi és öröklési jogi szabályok hatályának megszüntetéséről;
1946. évi XIII. törvény a szénbányászat államosításáról;
1946. évi XXIII. törvény a külföldre hurcolt magyar személyek, illetőleg nemzeti vagyontárgyak gondozásának előmozdításáról;
1947. évi V. törvény a földreform befejezése érdekében szükséges egyes rendelkezésekről;
1947. évi XV. törvény a szénbányászat államosításával kapcsolatos kártalanítási törvényjavaslat benyújtására megszabott határidő meghosszabbításáról;
1948. évi III. törvény a „Magyar Szabadság Érdemrend” alapításáról szóló 1946. évi VIII. törvény és a „Magyar Köztársaság Érdemrend és Érdemérem alapításáról” szóló 1946. évi XXI. törvény kiegészítéséről;
1948. évi XIII. törvény a bauxitbányászat és az alumíniumtermelés államosításáról;
1948. évi XIV. törvény a szénbányászat államosításával kapcsolatos kártalanítási törvényjavaslat benyújtására megszabott határidő meghosszabbításáról;
1948. évi XXVIII. törvény az elhagyott javak kérdésének rendezéséről;
1948. évi XXXIII. törvény a nem állami iskolák fenntartásának az állam által való átvétele, az azokkal összefüggő vagyontárgyak állami tulajdonba vétele és személyzetének állami szolgálatba való átvételének tárgyában;
1948. évi XXXV. törvény a volt királyi család alapítványi vagyonának állami tulajdonba vételéről;
1948. évi LIII. törvény a kiváltságos haszonvételi jogok megszüntetéséről;
1949. évi I. törvény a szovjet katonai emlékművek és hősi temetők céljára szolgáló ingatlanoknak községi (városi) tulajdonba vételéről;
1949. évi VII. törvény a hitbizományok megszüntetéséről;
1949. évi XXIV. törvény a földreform és a telepítés befejezésével összefüggő egyes kérdések rendezéséről;
1955. évi III. törvény az Albánia, Bulgária, Magyarország, NDK, Lengyelország, Románia, Szovjetunió és Csehszlovákia között Varsóban, az 1955. évi május hó 14. napján kötött barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés törvénybe iktatásáról;
1960. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1960. évi költségvetéséről;
1960. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság 1959. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1961. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1961. évi költségvetéséről;
1961. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság második ötéves népgazdaság-fejlesztési tervéről az 1965. december 31-ig terjedő időszakra;
1961. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság 1960. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1962. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1962. évi költségvetéséről;
1962. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság 1961. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1963. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1963. évi költségvetéséről;
1964. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1964. évi költségvetéséről;
1965. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1965. évi költségvetéséről;
1966. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1966. évi költségvetéséről;
1966. évi II. törvény a népgazdaság harmadik ötéves tervéről;
1967. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1967. évi költségvetéséről;
1967. évi VII. törvény a Magyar Népköztársaság 1968. évi költségvetéséről;
1968. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság 1967. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1968. évi VI. törvény a Magyar Népköztársaság 1969. évi költségvetéséről és a tanácsok 1969-1970. évi pénzügyi tervének költségvetési szabályozóiról;
1969. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság 1968. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1969. évi VIII. törvény a Magyar Népköztársaság 1970. évi költségvetéséről;
1970. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1969. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1970. évi II. törvény a népgazdaság negyedik ötéves tervéről;
1970. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság 1971. évi költségvetéséről és a tanácsok 1971-1975. évi pénzügyi tervének költségvetési szabályozóiról;
1971. évi II. törvény az 1970. évi állami költségvetés végrehajtásáról;
1971. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság 1972. évi költségvetéséről;
1972. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság 1971. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1972. évi VI. törvény a Magyar Népköztársaság 1973. évi költségvetéséről;
1973. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság 1972. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1973. évi VI. törvény a Magyar Népköztársaság 1974. évi költségvetéséről;
1974. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság 1973. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1974. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság 1975. évi költségvetéséről;
1975. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság 1974. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1975. évi IV. törvény a népgazdaság ötödik ötéves tervéről;
1976. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság 1975. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1976. évi VI. törvény a tanácstagok választásáról;
1976. évi VII. törvény a Magyar Népköztársaság 1977. évi költségvetéséről;
1977. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között Berlinben, az 1977. évi március hó 24. napján aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés megerősítéséről és törvénybe iktatásáról;
1977. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság 1976. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1977. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság 1978. évi költségvetéséről;
1978. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság 1977. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1978. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság 1979. évi költségvetéséről;
1979. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1978. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1979. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság 1980. évi költségvetéséről;
1980. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság 1979. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1980. évi III. törvény a népgazdaság hatodik ötéves tervéről;
1980. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság 1981. évi költségvetéséről és a tanácsok 1981-1985. évi pénzügyi tervéről;
1980. évi V. törvény a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény módosításáról;
1981. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság 1980. évi költségvetésének és a tanácsok 1976-1980. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról;
1981. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság 1982. évi költségvetéséről;
1982. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1981. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1982. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság 1983. évi költségvetéséről;
1983. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1982. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1983. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság 1984. évi költségvetéséről;
1984. évi II. törvény a népi ellenőrzésről szóló 1968. évi V. törvény módosításáról;
1984. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság 1983. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1984. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság 1985. évi költségvetéséről;
1985. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság 1984. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1985. évi VII. törvény a népgazdaság VII. ötéves tervéről;
1986. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság 1985. évi költségvetésének és a tanácsok 1981-1985. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról;
1986. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság 1987. évi állami költségvetéséről;
1987. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság 1986. évi állami költségvetésének végrehajtásáról;
1987. évi VIII. törvény a Magyar Népköztársaság 1988. évi állami költségvetéséről;
1988. évi III. törvény a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény módosításáról;
1988. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság 1987. évi állami költségvetésének a végrehajtásáról;
1988. évi X. törvény a vállalkozási nyereségadóról és a magánszemélyek jövedelemadójának módosításáról szóló törvények hatálybalépésével kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről és egyes jogszabályok módosításáról, hatályon kívül helyezéséről;
1988. évi XV. törvény a nem lakás céljára szolgáló építmények adójáról szóló 1985. évi 23. törvényerejű rendelet módosításáról;
1988. évi XVII. törvény a Magyar Népköztársaság 1989. évi állami költségvetéséről;
1988. évi XVIII. törvény a vállalkozások 1989. évi eredménye után fizetendő kiegészítő adóról;
1988. évi XIX. törvény a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1987. évi VI. törvény módosításáról;
1989. évi XI. törvény az országgyűlési képviselők és a tanácstagok választásáról szóló 1983. évi III. törvény módosításáról;
1989. évi XV. törvény a szövetkezetekről szóló 1971. évi III. törvény módosításáról;
1989. évi XVIII. törvény a Magyar Népköztársaság 1989. évi állami költségvetéséről szóló 1988. évi XVII. törvény módosításáról és egységes szerkezetben való közzétételéről;
1989. évi XXIV. törvény a Magyar Népköztársaság 1988. évi állami költségvetésének végrehajtásáról;
1989. évi XXVII. törvény a vállalkozási nyereségadóról és a magánszemélyek jövedelemadójának módosításáról szóló törvények hatálybalépésével kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről, és egyes jogszabályok módosításáról, hatályon kívül helyezéséről szóló 1988. évi X. törvény módosításáról;
1989. évi XXX. törvény a munkásőrség megszüntetéséről;
1989. évi XLVIII. törvény a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetéséről;
1989. évi L. törvény a Magyar Népköztársaság 1990. évi állami költségvetéséről;
1989. évi LIII. törvény a központi műszaki fejlesztési alapról szóló 1988. évi XI. törvény módosításáról;
1990. évi III. törvény az egyes állami és pártfunkciót betöltött, illetőleg betöltő vezetők vagyonnyilatkozatáról;
1990. évi XXIV. törvény a Magyar Köztársaság 1990. évi állami költségvetéséről szóló 1989. évi L. törvény módosítására;
1990. évi XXXIV. törvény a tanácstagok megbízatásának meghosszabbításáról;
1990. évi XXXV. törvény a felszámolási eljárásról szóló 1986. évi 11. törvényerejű rendelet kiegészítéséről;
1990. évi XXXVI. törvény a Magyar Köztársaságban élő nemzeti és nyelvi kisebbségek országgyűlési képviseletéről szóló 1990. évi XVII. törvény módosításáról;
1990. évi XLIII. törvény a lakáscélú állami kölcsönök utáni 1990. évi adófizetésről szóló 1989. évi XLIX. törvény hatályának rendezéséről;
1990. évi XLVII. törvény a Központi Műszaki Fejlesztési Alapról szóló 1988. évi XI. törvény módosításáról;
1990. évi LII. törvény az 1989. évi állami költségvetés végrehajtásáról;
1990. évi LX. törvény a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetéséről szóló 1989. évi XLVIII. törvény módosításáról;
1990. évi LXI. törvény a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról;
1990. évi LXVI. törvény a bírósági népi ülnökök megbízatásának meghosszabbításáról;
1990. évi LXXVI. törvény a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetéséről szóló 1989. évi XLVIII. törvény módosításáról;
1990. évi LXXVII. törvény a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetéséről szóló 1989. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 1990. évi LXXVI. törvény módosításáról;
1990. évi LXXX. törvény helyi bíróságok létesítéséről;
1990. évi LXXXI. törvény a Társadalombiztosítási Alap 1989. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1990. évi XCII. törvény a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról;
1990. évi XCVI. törvény a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetéséről szóló törvény elfogadásáig szükséges egyes intézkedésekről;
1990. évi CI. törvény a központi műszaki fejlesztési alapról szóló 1988. évi XI. törvény módosításáról;
1991. évi III. törvény a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetéséről, továbbá a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról;
1991. évi XVII. törvény a Kormány egyes társadalmi szervezetek feletti törvényességi felügyeletének megszüntetéséről;
1991. évi XIX. törvény az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő állami támogatásáról;
1991. évi XXI. törvény a helyi önkormányzatok 1991. évi céltámogatásáról;
1991. évi XXXVI. törvény a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1991. évi XL. törvény a szövetkezetek gazdálkodásával kapcsolatos egyes ideiglenes szabályokról;
1991. évi XLII. törvény a Magyar Köztársaság 1990. évi állami költségvetésének végrehajtásáról;
1991. évi LIV. törvény az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő állami támogatásáról;
1991. évi LXXIV. törvény a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetéséről, továbbá a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező 1991. évi III. törvény módosításáról;
1991. évi LXXVII. törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1979. évi 18. törvényerejű rendelet módosításáról;
1991. évi LXXXVIII. törvény a szövetkezetek gazdálkodásával kapcsolatos egyes ideiglenes szabályokról szóló 1991. évi XL. törvény módosításáról;
1992. évi X. törvény a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról;
1992. évi XVII. törvény a földről szóló 1987. évi I. törvény kiegészítéséről rendelkező 1991. évi XIII. törvény módosításáról;
1992. évi XXI. törvény az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő állami támogatásáról szóló 1991. évi LIV. törvény módosításáról;
1992. évi XXVI. törvény a helyi önkormányzatok 1992. évi címzett és céltámogatásáról;
1992. évi XXIX. törvény az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került települési önkormányzatok kiegészítő állami támogatásáról;
1992. évi XLII. törvény az állami népesség-nyilvántartás működésének átmeneti szabályairól szóló 1991. évi LXXXVII. törvény módosításáról;
1992. évi LVI. törvény a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról;
1992. évi LX. törvény a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról;
1992. évi LXI. törvény helyi bíróságok létesítéséről;
1992. évi LXVII. törvény a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról szóló 1992. évi X. törvény módosításáról;
1993. évi VII. törvény helyi bíróság létesítéséről;
1993. évi LVI. törvény a polgári repülésről szóló 1981. évi 8. törvényerejű rendelet módosításáról;
1993. évi LXXXII. törvény a villamos energia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról rendelkező 1962. évi IV. törvény és a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény módosításáról;
1993. évi LXXXIV. törvény az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény módosításáról;
1993. évi LXXXIX. törvény helyi bíróság létesítéséről;
1993. évi CV. törvény a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1993. évi CVI. törvény a Földművelésügyi Alapokról szóló 1992. évi LXXXVIII. törvény módosításáról;
1994. évi XIV. törvény az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény módosításáról;
1994. évi LXXXIV. törvény a Magyar Államvasutak Rt. Társadalombiztosítási Alapokkal szemben fennálló tartozásainak rendezéséről;
1995. évi XXX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépéséig szükséges egyes rendelkezésekről, valamint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról rendelkező 1994. évi CIII. törvény módosításáról;
1995. évi LXXXVI. törvény a népesség egy része személyi, családi és lakásviszonyainak 1996. évi összeírásáról;
1995. évi CXIII. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépéséig szükséges egyes rendelkezésekről;
1996. évi XXX. törvény a Honfoglalás 1100. Évfordulójának Emléknapjáról.

TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK

1951. évi 26. tvr. a tudományok doktora tudományos fokozat bevezetése és az egyetemi oktatói, valamint a kutatóintézeti kutatói állások, illetőleg fokozatok szabályozása tárgyában;
1953. évi 19. tvr. a földreform és a telepítés befejezésével összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 1949. évi XXIV. törvény módosításáról;
1957. évi 11. tvr. a földreformmal és telepítésekkel kapcsolatos korlátozások megszüntetéséről és a megváltási ár megállapításáról;
1957. évi 47. tvr. a földreformmal és telepítésekkel kapcsolatos korlátozások megszüntetéséről és a megváltási ár megállapításáról szóló 1957. évi 11. törvényerejű rendelet kiegészítéséről;
1957. évi 50. tvr. a hajón szállított nehéz csomagok súlyának megjelöléséről szóló 1937. évi VII. törvény 2. §-ának hatályon kívül helyezéséről;
1957. évi 54. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a Magyar Népköztársaság területén ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok jogi helyzete tárgyában Budapesten, 1957. május 27-én aláírt egyezmény kihirdetéséről;
1958. évi 20. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Berlinben az 1957. évi október hó 30. napján aláírt szerződés kihirdetéséről;
1958. évi 34. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között az állategészségügy terén történő együttműködésről Berlinben, 1957. évi november hó 13. napján kötött egyezmény kihirdetéséről;
1958. évi 42. tvr. a fontos és bizalmas munkakörök betöltéséről szóló 1957. évi 66. törvényerejű rendelet kiegészítéséről;
1959. évi 1. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között a mezőgazdasági haszonnövények kártevői és betegségei elleni védekezés terén folytatandó együttműködés tárgyában, Budapesten, 1957. évi október hó 25. napján kötött egyezmény kihirdetéséről;
1959. évi 3. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Köztársaság Kormánya között az állategészségügy terén történő együttműködésről Prágában, 1958. évi március hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről;
1959. évi 6. tvr. a Tanácsköztársaság Emlékérem alapításáról;
1960. évi 3. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Finn Köztársaság között Budapesten az 1959. évi június hó 10. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről;
1961. évi 1. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a találmányi szabadalmak és a gyári vagy kereskedelmi elsőbbségi határidejének meghosszabbítása és az ipari tulajdonjogot érintő egyéb kérdések tárgyában Berlinben, 1960. évi január hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről;
1961. évi 6. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Prágában 1960. november 4-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről;
1961. évi 7. tvr. az 1957. évi 34. törvényerejű rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről;
1961. évi 10. tvr. a fontos és bizalmas munkakörök betöltéséről szóló 1957. évi 66. törvényerejű rendelet módosításáról;
1961. évi 14. tvr. a polgári perrendtartás egyes hatásköri szabályainak módosításáról;
1963. évi 12. tvr. a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról Berlinben, 1962. július 5-én megkötött Egyezmény kihirdetéséről;
1963. évi 13. tvr. a Magyar Népköztársaság 1962. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1963. évi 14. tvr. az erdőbirtokossági társulatok jövedelemadójáról szóló 1958. évi 25. törvényerejű rendelet módosításáról;
1963. évi 21. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a kettős állampolgárság eseteinek kiküszöbölése tárgyában Moszkvában, 1963. január 21-én létrejött egyezmény kihirdetéséről;
1964. évi 16. tvr. a Magyar Népköztársaság 1963. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1965. évi 13. tvr. a Magyar Népköztársaság 1964. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1965. évi 21. tvr. az 1960. évi 22. törvényerejű rendelet kiegészítéséről;
1966. évi 14. tvr. a Magyar Népköztársaság 1965. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1966. évi 17. tvr. az 1963. évi 5. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről;
1966. évi 20. tvr. a Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről szóló 1961. évi V. törvény (Btk.) módosításáról;
1967. évi 3. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között a nemzetközi gépjárműforgalom tárgyában Budapesten, 1966. évi augusztus hó 1. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről;
1967. évi 8. tvr. a minisztériumi átszervezésekről;
1967. évi 9. tvr. az Országos Termelőszövetkezeti Tanácsról szóló törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről;
1967. évi 20. tvr. a Magyar Népköztársaság 1966. évi költségvetésének végrehajtásáról;
1967. évi 34. tvr. a mezőgazdasági lakosság jövedelemadójára vonatkozó szabályok megállapításáról;
1967. évi 38. tvr. a kisiparosok ipargyakorlásáról szóló 1958. évi 9. törvényerejű rendelet módosításáról;
1967. évi 42. tvr. az állatok levágásáról, valamint az állatok és húskészítmények forgalmáról;
1968. évi 14. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Finn Köztársaság között Budapesten 1959. június 10-én aláírt kulturális egyezmény módosítására vonatkozó megállapodás kihirdetéséről;
1968. évi 21. tvr. egyes kitüntetések adományozására vonatkozó rendelkezések módosításáról;
1968. évi 36. tvr. a hegyközségekről szóló 1958. évi 6. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről;
1969. évi 4. tvr. a legelő és apaállat-gazdálkodás szabályozásáról;
1969. évi 5. tvr. a Tanácsköztársaság Emlékérem adományozásáról;
1969. évi 23. tvr. az 1957. évi 47. törvényerejű rendelet módosításáról;
1969. évi 31. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között Berlinben, 1969. június 20-án a vízummentes utazás tárgyában aláírt egyezmény kihirdetéséről;
1969. évi 36. tvr. a Budapesten, 1968. november 27. napján kelt, a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között létrejött, kedvezményes vámtételek biztosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről;
1969. évi 37. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között az idegenforgalmi együttműködés tárgyában Szófiában, 1969. évi január 22-én aláírt megállapodás kihirdetéséről;
1969. évi 38. tvr. Felszabadulási Jubileumi Emlékérem alapításáról;
1970. évi 17. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a kettős állampolgársággal kapcsolatos kérdések rendezéséről Budapesten, 1969. december 17-én aláírt Szerződés kihirdetéséről;
1970. évi 30. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között a posta és távközlés területén folytatandó együttműködés tárgyában Berlinben, 1969. évi április hó 23. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről;
1972. évi 20. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között idegenforgalmi együttműködés tárgyában Budapesten, 1971. december 3-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről;
1972. évi 21. tvr. egyes tanácsi testületi hatáskörök módosításáról;
1972. évi 29. tvr. a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezések módosításáról és hatályon kívül helyezéséről;
1973. évi 1. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között Budapesten, 1972. június 28-án aláírt konzuli egyezmény és az egyezményhez tartozó jegyzőkönyv kihirdetéséről;
1973. évi 5. tvr. egyes tanácsi szakigazgatási hatáskörök módosításáról;
1973. évi 12. tvr. a Magyar Néphadsereg tiszti iskoláinak katonai főiskolává nyilvánításáról szóló 1967. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról;
1973. évi 18. tvr. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a mezőgazdasági és ipari termékek származási jelzéseinek, eredetmegjelöléseinek és a származásra utaló egyéb megnevezéseknek a védelméről, Bécsben, 1972. július 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről;
1974. évi 3. tvr. a Varsói Szerződés Tagállamai Egyesített Fegyveres Erői Törzsének és egyéb vezetési szerveinek jogképességére, kiváltságaira és mentességére vonatkozó, Moszkvában, 1973. április 21-én aláírt egyezmény kihirdetéséről;
1974. évi 12. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között a légi közlekedés tárgyában Budapesten, az 1972. évi november hó 18. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről;
1976. évi 16. tvr. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a gazdasági, tudományos, kulturális vagy sportcélú utazásokhoz illetékmentes vízum kiadása tárgyában Budapesten 1975. február 25. napján kötött egyezmény kihirdetéséről;
1976. évi 17. tvr. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Budapesten, az 1975. évi február hó 25. napján aláírt, a bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről;
1976. évi 30. tvr. a lakosság községfejlesztési hozzájárulása rendszeréről szóló 1967. évi 28. törvényerejű rendelet módosításáról;
1977. évi 26. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Berlinben, az 1957. évi október hó 30-án aláírt szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Berlinben, 1977. február 10-én aláírt egyezmény kihirdetéséről;
1980. évi 16. tvr. a földértékelésről;
1981. évi 5. tvr. az anyakönyvekről és a házasságkötési eljárásról szóló 1963. évi 33. törvényerejű rendelet módosításáról;
1982. évi 26. tvr. az 1983. évi lakbérközléssel kapcsolatos jogviták elbírálásáról;
1983. évi 7. tvr. a Magyar Népköztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1973. évi IV. törvény módosításáról;
1983. évi 26. tvr. a tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény módosításáról és egyes tanácsi hatáskörök rendezéséről;
1984. évi 23. tvr. a gazdálkodó szervezeteknek meghatározott gazdasági tevékenységre történő utasításáról;
1985. évi 4. tvr. az 1960. évi 4. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről;
1985. évi 8. tvr. a Varsóban, 1955. május 14-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés időbeli hatályának meghosszabbításáról Varsóban, 1985. április 26-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről;
1985. évi 22. tvr. a takarékszövetkezetekről szóló 1978. évi 22. törvényerejű rendelet módosításáról;
1986. évi 27. tvr. a földértékelésről szóló 1980. évi 16. törvényerejű rendelet módosításáról;
1987. évi 14. tvr. az általános forgalmi adóról és a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvények hatálybalépésével kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről és jogszabály-módosításokról;
1987. évi 26. tvr. egyes devizarendelkezésekről;
1988. évi 8. tvr. egyes törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről;
1988. évi 10. tvr. az ipari szövetkezetekről szóló 1971. évi 32. törvényerejű rendelet módosításáról;
1988. évi 11. tvr. a fogyasztási, értékesítő és beszerző szövetkezetekről szóló 1971. évi 35. törvényerejű rendelet módosításáról;
1988. évi 22. tvr. az 1990. évi népszámlálásról;
1988. évi 29. tvr. a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 1988. évi 23. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről;
1989. évi 13. tvr. az Állami Ifjúsági és Sporthivatalról szóló 1986. évi 9. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről;
1989. évi 18. tvr. polgári repülésről szóló 1981. évi 8. törvényerejű rendelet módosításáról.

  Vissza az oldal tetejére