Időállapot: közlönyállapot (1999.XI.13.)

1999. évi XCIV. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. évi költségvetéséről szóló 1998. évi LXXXIII. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

A főösszegek alakulása

1. § (1) Az Országgyűlés az ORTT 1998. évi költségvetése végrehajtását 522,735 M Ft bevétellel és 512,246 M Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) Az Országos Rádió és Televízió Testület általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére, a Műsorszolgáltatási Alap által az 1996. évi I. törvény 84. §-ának (2)-(3) bekezdése alapján átutalt összes támogatás 522 M Ft.

(2) Az Országos Rádió és Televízió Testület összes működési bevétele 0,735 M Ft.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az Országos Rádió és Televízió Testület általános működési kiadásai összesen 499,090 M Ft, a felhalmozási kiadás 13,156 M Ft.

(2) A működési kiadásokról 245,654 M Ft a személyi juttatás, 101,136 M Ft a munkaadókat terhelő járulék és 152,300 M Ft a dologi kiadás.

A pénzmaradvány jóváhagyása

4. § (1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. évi pénzmaradványát, az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően, 27,322 M Ft értékben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány összege az 1998. évi kötelezettségvállalások 1999. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható azzal, hogy az 1997. évi 18,234 M Ft összegű pénzmaradvány szintén felhasználható az 1997. évről áthúzódó kiadások fedezetére.

Záró rendelkezések

5. § Az Országgyűlés felhatalmazza az Országos Rádió és Televízió Testületet arra, hogy az ORTT tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben a meghatározott bevételi főösszegen belül, annak terhére - a főösszeg változatlanul hagyása mellett - az időarányos finanszírozástól eltérjen.

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet az 1999. évi XCIV. törvényhez

Az ORTT 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Bevételek

Millió forintban

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1998. évi teljesítés
Törvény szerinti bevételek 522,000 522,000
Működési bevételek 0,735 0,735
Összesen 522,000 0,735 522,735

2. számú melléklet az 1999. évi XCIV. törvényhez

Az ORTT 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1998. évi teljesítés
Személyi juttatások 244,440 245,654 245,654
Munkaadókat terhelő járulékok 103,867 101,136 101,136
Dologi kiadások 158,232 162,054 152,300
Felhalmozási kiadások 15,461 13,156 13,156
Összesen 522,000 522,000 512,246

  Vissza az oldal tetejére