Időállapot: közlönyállapot (1999.XII.23.)

1999. évi CXXIII. törvény

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról * 

1. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 125. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.”

2. § Ez a törvény 2000. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére