Időállapot: közlönyállapot (1999.II.11.)

1/1999. (II. 11.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 1999. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének jóváhagyásáról * 

Az Országgyűlés az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII. törvény 5. §-ának (4) bekezdése alapján:

1. a) jóváhagyja a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 1999. évi Egyéni Partnerségi Program (a továbbiakban: EPP) tervezetét - amelynek kivonatát ezen határozat melléklete tartalmazza - azzal, hogy a jóváhagyás egyben az 1999. évre az EPP-ben tervezett békepartnerségi és NATO gyakorlatoknak, valamint külföldi fegyveres erők - e gyakorlatokon részvétel és onnan visszatérés céljából - a Magyar Köztársaság területén történő átvonulásának engedélyezését jelenti;

b) tudomásul veszi, hogy a tervezet akkor válik a Magyar Köztársaság 1999. évi Egyéni Partnerségi Programjává, amikor a NATO azt elfogadja;

2. az EPP végrehajtására szolgáló - az 1. pont szerinti tervezeten alapuló - összeget a Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium részére a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló törvényben biztosítja;

3. felhívja a Kormányt, hogy az EPP szerinti tevékenységeket a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva folyamatosan pontosítsa.

Melléklet az 1/1999. (II. 11.) OGY határozathoz

A Magyar Köztársaság és a NATO közötti 1999. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének kivonata

I. Tevékenység

Tételek száma összesen
(ezen belül hazai programok)
Tevékenységi kör Honvé-
delmi
Minisz-
térium
Belügy-
minisz-
térium
Külügy-
minisz-
térium

Tételek
összesen
ADF *  Légvédelem 2/0 0 0 2/0
ASM Légtérgazdálkodás/ellenőrzés 2/0 0 0 2/0
C3 Konzultáció, irányítás és ellenőrzés, híradás és információcsere 20/1 0 0 20/1
CEP Polgári szükséghelyzet tervezés 1/0 11/3 0 12/3
CRM Válságkezelés 4/1 0 0 4/1
DCF Védelmi struktúrák és a fegyveres erők polgári irányítása 9/5 0 0 9/5
DPB Védelmi tervezés és költségvetés 5/4 0 0 5/4
DPM A nemzetvédelmi beszerzések tervezése, szervezése, menedzselése és nemzetközi együttműködés 0 0 0 0
DPS Védelempolitika/stratégia 21/4 0 2/1 23/5
DRT Nemzeti haditechnikai kutatások tervezése, szervezése és menedzselése 1/0 0 0 1/0
ERT Gyakorlatok és egyéb kapcsolódó képzési tevékenységek 2/1 1/0 0 3/1
GEO Katonaföldrajz 3/1 0 0 3/1
LNG Nyelvképzés 6/4 0 0 6/4
LOG Logisztika 21/2 0 0 21/2
MED Egészségügyi szolgálat 4/0 0 0 4/0
MET Meteorológiai kiszolgálás a NATO/partnerországok számára 8/0 0 0 8/0
MIF Katonai infrastruktúra 3/2 0 0 3/2
PKG Békefenntartás 15/2 0 1/1 16/3
STD A szabványosítás hadműveleti, anyagi és adminisztratív aspektusai 14/0 0 0 14/0
TEX Katonai gyakorlatok és kapcsolódó képzési tevékenységek 39/4 0 0 39/4
TRD Katonai oktatás, kiképzés és elvek 25/5 0 0 25/5
Mindösszesen: 207/35 12/3 3/2 222/40

II. Az Egyéni Partnerségi Program 10 M Ft feletti költségkihatású tevékenységei

E Ft E Ft
1. Honvédelmi Minisztérium
a) PfP és PfP szellemű gyakorlatok
- COMBINED ENDEAVOR (COOP) 25 000
- COOP DRAGON ’99 P 18 000
- COOP KEY ’99 24 000
- COOP GUARD ’99 21 600
- SIMULATION NETWORK CAX ’99 10 000
- CARPATIAN EXCHANGE 10 000
Gyakorlatok összesen: 108 000 108 000
b) Kétoldalú segélyprogramok belföldi és külföldi költségei (Albánia, Macedónia, Ukrajna stb.)
40 000
c) Információcsere a katonai infrastruktúra és környezetvédelem területén jártas szakértők számára
10 000
d) Katonai angol nyelvtanfolyamok 50 000
HM összesen: 208 000

III. Gyakorlatok


A gyakorlat megnevezése
A gyakorlat tervezett
helye
A gyakorlat
tervezett időpontja
Engedélyezett
létszám (fő)
legfeljebb
PfP gyakorlatok
1. COOP DRAGON ’99 Macedónia június-július 30
2. COOP GUARD ’99 Cseh Köztársaság május-június 50
3. COOP AUTOMATION ’99 Hollandia szeptember 20
4. COOP DETERMINATION ’99 Románia december 20
5. COOP KEY ’99 légierő gyakorlat Törökország július 40
6. COOP AURA ’99 szeminárium Szlovénia október 20
7. COOPERATIVE SUPPORT PfP ország október 20
8. COOP NUGGET USA szeptember 20
9. SIMULATION NETWORK CAX ’99 USA és Magyarország április 30/30 * 
PfP szellemű gyakorlatok
1. INEX ’99 PfP ország Később eldöntendő időpont 20
2. COMBINED ENDEAVOR ’99 Németország május 40
3. CARPATIAN EXCHANGE JCET Magyarország június 100 * 
NATO gyakorlatok
1. ANVIL GHOST Görögország június 100
2. UNIFIED SPIRIT/CJTF LIVEX Görögország június 20
3. ARRCADE GUARD Németország március 20
4. ADVENTURE EXCHANGE ’99 Olaszország március 150
5. ALLIED (DINAMIC) MIX Olaszország szeptember-október 20
6. ADVENTURE EXPRESS LIVEX Törökország október 750
7. UNIFIED ENDEAVOR CAX USA Később eldöntendő időpont 30
8. NATO CMX ’99 Magyarország, Belgium Később eldöntendő időpont 20/20 * 

IV. A Békepartnerségi Program 1999. évi keretösszegének eloszlása

Megnevezés Előirányzat (E Ft)
HM MH Összesen
Honvédelmi Minisztérium
Külföldön tartandó ismert programok 34 235 49 664 83 899
Külföldön tartandó még ismeretlen programok (PWP-ből) 25 000 30 000 55 000
Belföldön tartandó programok 48 200 19 430 67 630
Gyakorlatok
- PfP és PfP szellemű gyakorlatok 1 000 128 600 129 600
- PfP és PfP szellemű gyakorlatok tartaléka 20 000 20 000
EAPC akcióprogram költségei 10 000 - 10 000
DPQ-ból eredő, előre nem tervezhető utazások, programok 10 000 50 000 60 000
Általános tartalék 13 871 - 13 871
Honvédelmi Minisztérium összesen 142 306 297 694 440 000
Külügyminisztérium 10 000
Belügyminisztérium 19 000
Mindösszesen 469 000

  Vissza az oldal tetejére