Időállapot: közlönyállapot (1999.II.12.)

5/1999. (II. 12.) OGY határozat

az 1998. október 18-i, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról * 

Az Országgyűlés

1. elfogadja a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. §-ának (3) bekezdése értelmében a belügyminiszternek az 1998. október 18-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló beszámolóját,

2. megállapítja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 1998. október 18-án megtartott választása törvényes rendben zajlott le,

3. köszönetét fejezi ki a választások megszervezésében és lebonyolításában közreműködő helyi és területi választási szervek tagjainak, a Belügyminisztérium illetékes szervezetei tisztségviselőinek odaadó és lelkiismeretes tevékenységéért,

4. köszönetet nyilvánít a választások tisztaságát és törvényességét felügyelő nemzetközi megfigyelők lelkiismeretes és szakszerű munkájáért.


  Vissza az oldal tetejére