Időállapot: közlönyállapot (1999.III.8.)

16/1999. (III. 8.) OGY határozat

a Választási Rendszer Reformját Előkészítő eseti bizottság létrehozásáról * 

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34. §-ának (1) bekezdése és 35. §-a alapján, a választási rendszer átfogó vizsgálatára eseti bizottságot hoz létre, amelynek neve: A Választási Rendszer Reformját Előkészítő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).

2. A Bizottság feladata: a választási rendszer reformja szükségességének és lehetséges irányainak vizsgálata. A Bizottság munkája eredményéről országgyűlési határozati javaslatban tájékoztatja az Országgyűlést, amely javaslat tartalmazza a szükséges szabályozási tematikát.

3. A Bizottság tagjai: a Bizottságba minden képviselőcsoport két képviselőt delegál azzal, hogy a képviselőcsoportokat frakciónként egy szavazat illeti meg.

4. A Bizottság elnöke az Alkotmány- és igazságügyi bizottság elnöke, két alelnökét a két nagyobb ellenzéki párt delegálja.

5. A Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.

6. A Bizottság határozatképességéhez legalább öt frakció képviselőjének jelenléte szükséges, a Bizottság határozatait legalább öt egyetértő szavazattal hozza meg.

7. A Bizottság munkájában - szavazati jog nélkül - részt vesznek a Kormány képviselői.

8. A Bizottság működési költségei az Országgyűlés költségvetéséből kerülnek biztosításra.

9. A Bizottság munkájáról rendszeresen tájékoztatja a nyilvánosságot.

10. A Bizottság a megalakulását követő 6. hónap végéig működik.

11. E határozatot az elfogadása napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére