Időállapot: közlönyállapot (1999.III.24.)

20/1999. (III. 24.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a koszovói válság megoldását célzó NATO-fellépéshez tárgyában hozott 59/1998. (X. 15.) OGY határozat módosításáról * 

1. A Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a koszovói válság megoldását célzó NATO-fellépéshez tárgyában hozott 59/1998. (X. 15.) OGY határozat szövege helyébe a következő új szöveg lép:

„Az Országgyűlés

az Alkotmány 40/C. §-ának (1) bekezdésére tekintettel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a koszovói válság rendezésére vonatkozó ENSZ határozatok érvényesítésére irányuló NATO-fellépésben részt vevő felderítő, harci és szállító repülőgépek, valamint helikopterek a Magyar Köztársaság légterét, repülőtereit, ezek kiszolgáló objektumait és repülésirányító berendezéseit e műveletek céljaira és időtartama alatt korlátozások nélkül igénybe vegyék.”

2. Ez a határozat elfogadásakor *  lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére