Időállapot: közlönyállapot (1999.V.7.)

36/1999. (V. 7.) OGY határozat

a Nemzetközi Valutaalapban a különleges lehívási jogok (SDR) rendkívüli, egyszeri szétosztásáról és ezzel összefüggésben a Nemzetközi Valutaalap Alapokmányának negyedik módosításáról * 

1. Az Országgyűlés

a) elfogadja a Nemzetközi Valutaalap (a továbbiakban: Valutaalap) Kormányzótanácsának a különleges lehívási jogoknak (SDR) a Valutaalapban történő egyszeri, rendkívüli szétosztásáról és a Valutaalap Alapokmányának ezzel összefüggő módosításáról szóló 52-4. számú határozatában (Határozat) foglaltakat;

b) törvénnyel kihirdeti a Valutaalap Alapokmánya negyedik módosítását, miután a Valutaalap a Magyar Köztársaságot arról értesíti, hogy a Határozatban szereplő előfeltételek teljesültek, és ezáltal a módosítás hatályossá vált.

2. Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére